تحلیل استراتژیک انطباق پذیری سازمانی

  تحلیل انطباق پذیری سازمانی حسین نوریان – مشاور مدیریت استراتژیک جهانی شدن، تغییرات سریع تکنولوژیک و شفافیت بسیار بیش از پیش در فضای کسب و کار موجب شده است که نا اطمینانی در استراتژی گذاری بلند مدت به عنوان یکی از دغدغه های مهم مدیران کسب و کار مطرح گردد و بی اطمینانی از اثربخش نبودن برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت موجب گردیده تا برخی از تحلیل گران سازمانی … ادامه خواندن تحلیل استراتژیک انطباق پذیری سازمانی