تحلیل استراتژیک رقابت

تحلیل رقابت: به دلایل کاملا روشنی که نیاز به بازگویی ندارد، مفهوم رقابت همواره به عنوان یکی از مهم ترین تحلیل های استراتژیک مورد توجه بوده است و به جرات می توان گفت در مدل های کلاسیک، عمده استراتژی های عمومی ( ژنریک ) مخصوصا در حوزه مواجهه با بازار، محصل و مشتری، معطوف به پیشی گرفتن در رقابت است. اگرچه در دهه گذشته مدل تحلیل استراتژیک اقیانوس آبی با … ادامه خواندن تحلیل استراتژیک رقابت