تحلیل انعطاف پذیری سازمانی

  تحلیل انعطاف پذیری سازمانی (Organizational Flexibility Analysis): اساسا فضای کسب و کار گذشته فضایی قابل پیش بینی و کم تغییر بوده است از این رو اغلب مدل های تحلیل استراتژیک و قابلیت های سازمانی، توجه ویژه ای به قابلیت انعطاف پذیری سازمانی نداشته اند. از سوی دیگر در مدل های تحلیلی سنتی، قدرت تاثیر گذاری سازمان بر محیط عملا صفر یا بسیار ناچیز براورد می شده است و از … ادامه خواندن تحلیل انعطاف پذیری سازمانی