مدیریت دانش سازمانی ، مشاوره مدیریت دانش سازمانی ، مدل سازی دانشی ، بازده سرمایه گذاری مدیریت دانش حسین نوریان ، مشاور مدیریت دانش

سازمان ملی بهره وری و کیفیت امریکا (APQC) تحقیق مفصلی را در باره ویژگی های استقرار نظام های مدیریت دانش در سازمان های جهان تراز انجام داده است، که بررسی آنها نمایانگر بازدهی بسیار مناسب سرمایه گذاری در این حوزه است. همانگونه که در نمودار زیر مشخص است

اثربخشی مدیریت دانش سازمانی

نود و چهار درصد از سازمانهای موفق اعلام کرده اند که بودجه مشخصی را برای مدیریت دانش سازمانی اختصاص داده اند، ۹۲ درصد از آنها قابلیت های مدیریت دانش را در قالب الزامات کاری واحدهای سازمانی توسعه داده اند، در ۸۵ درصد سازمانهای جهان تراز دامنه کاربرد مدیریت دانش از سطح اولیه به حوزه های عمیق تر و بیشتر گسترش یافته است.

بودجه مدیریت دانش

۹۳٪ از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند که سازمان های آنها بودجه اختصاصی به ابزارها ، رویکردها و ابتکارات مدیریت دانش اختصاص داده است، ۴۸٪ انتظار دارند که بودجه آنها نسبت به سال گذشته افزایش یابد ، که ۱۴٪ انتظار افزایش قابل توجهی را پیش بینی کرده اند.۱۴ درصد انتظار دارند که بودجه آنها نسبت به سال گذشته کاهش  و ۳۸ درصد انتظار دارند که بودجه آنها مانند سال گذشته باقی بماند.

میزان رضایت از نظام مدیریت دانش

برمبنای تحلیل فوق ۶۱ درصد از شرکت های جهان تراز در حوزه مدیریت دانش اعلام کرده اند که نگرش بسیار مثبت یا مثبتی به به کارائی استراتژی مدیریت دانش و تاثر آن بر آینده کسب و کار دارند که در این میان تنها حدود ۱۳ درصد اثر بخشی آن را ضعیف یا خیلی ضعیف ارزیابی کرده اند

با این حال تنها ۳۵ درصد از أنها اعلام کرده اند که تا حدود قابل قبولی اهداف مدیریت دانش در سازمانشان حاصل شده است و حدود ۳۶ درصد میزان دستیابی به آن را نسبتا موفق ارزیابی کرده اند.

اولویت های مدیریت دانش

بر اساس این پژوهش به اشتراک گذاری دانش در درون و بین تیم های کاری مهم ترین اولویت مدیریت دانش بوده است و پس از آن توسعه فرهنگ به اشتراک گذاری دانش، استخراج دانش آشکار و نمایان و قابل استفاده سازی دانش ضمنی قرار داشته است.

رویکردهای مدیریت دانش

این پژوهش نشان داد که ایجاد گروه های به اشتراک گذاری مدیریت دانش اولین اقدام ابتکاری در حوزه به اشتراک گذاری دانش سازمانی بوده است و پس از آن ایجاد پرتال و پلاتفرم های به اشتراک گذاری و شبکه های اجتماعی قرار مورد توجه قرار گرفته اند.

استفاده از نوآوری باز

نود و یک درصد از سازمان های موفق در مدیریت دانش اعلام داشته اند که از منابع برون سازمانی در حوزه مدیریت دانش استفاده می کنند و دانش آشکار سازمانشان را با بیرون به اشتراک می گذارند که حدود ۷۵ درصد از آنها افزایش ۲۵ درصدی در این حوزه را تا سه سال آینده پیش بینی کرده اند.

استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره مدیریت دانش سازمانی با ایمیل hossein.nourian@gmail.com تماس حاصل فرمائید