آموزش مدیریت ریسک سازمانی، ریسک، دوره آموزشی مدیریت ریسک، مدیریت ریسک، تحلیل ریسک، حسین نوریان، مشاور مدیریت ریسک سازمانی، ریسک استراتژیک، ریسک فرایندی، ریسک بازار و مشتری آموزش مدیریت ریسک، دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی

سرفصل دوره

شناخت عدم قطعیت های فضای کسب و کار، شناخت استراتژی های مناسب با محیط ناپایدار و پیش بینی ناپذیر، فرایند و متدولوژی مدیریت ریسک سازمانی، برقراری زمینه و سازماندهی مدیریت ریسک، ذائقه و تلورانس ریسک سازمانی،هدف گذاری و ریسک سازمانی،شناسائی رویدادها و عدم قطعیت ها، ارزیابی و کمی سازی مدیریت ریسک ها، تحلیل راهکارهای مواجهه، تحلیل راهکارهای کنترل ریسک، ارتباطات و آگاهی رسانی ریسک سازمانی، پایش و اندازه گیری فرایند ریسک سازمانی، تحلیل استمرار کسب و کار ، درس آموخته های مدیریت ریسک سازمانی

در این دوره ریسک های استراتژیک، فرایندی، ذینفعان و انطباق با قوانین،مالی و بازار تحلیل می گردد

مخاطبین دوره

اعضای هیات مدیره سازمان ها، مدیران ارشد کسب و کار ، مدیران و تحلیل گران استراتژی های سازمانی ، مدیران تعالی ، کارشناسان دفتر استراتژی، کارشناسان دفتر مدیریت فرایندها، مدیران مالی، تحلیل گران بازاریابی و فروش

اهداف دوره

سازمان ها با عدم قطعیتهای فراوانی مواجه اند و چالش مهم مدیران آن است که بتوانند محاسبه نمایند چه مقدار از پذیرش عدم قطعیت ها ، برای ارزش آفرینی برای سهام داران و ذینفعان دیگر، قابل قبول است و استراتژی مناسب برای پاسخ به هر یک ازعدم قطعیت های فضای کسب و کار کدام است. هدف از انجام این دوره توانمند سازی مدیران کسب و کار برای شناخت ریسک های محیطی و داخلی و تحلیل نحوه مدیریت و مواجهه با آنها برای استفاده حداکثری از فرصت های حاصله و حصول اطمینان از استمرار کسب و کار در مواجهه با تهدیدات است

متریال آمورشی

جزوه مدیریت پیشرفته ریسک سازمانی، نتایج تحلیل اثربخشی ریسک سازمانی در شرکت های پیش رو ، دو کتاب مرجع در حوزه مدیریت ریسک سازمانی به صورت PDF

منابع

(Enterprise Risk Management — COSO Integrated Framework ، ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (Seven Imperatives for Process Excellence) ، RISKY BUSINESS II:( Enterprise Risk Management as a Core Management Process

شیوه برگزاری

این دوره برای شرکت ها به صورت اختصاصی در محل سازمان یا شرکت ایریسا قابل برگزاری خواهد بود که شامل ارائه تئوریک سرفصل ها و برگزاری کارگاه می باشد

زمانبندی انجام

برای ارائه سرفصل ذکر شده و برگزاری کارگاه تحلیل ریسک سازمانی مدت زمان 24 ساعت مورد نیاز است که بنابر درخواست کارفرما می تواند اضافه گردد

دریافت اطلاعات بیشتر

جهت درخواست برگزاری دوره آموزشی یا دریافت اطلاعات بیشتر با ایمیل [email protected] تماس حاصل فرمایید

سوابق برگزاری دوره

کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک سازمانی، شرکت ایریسا، شرکت شاخص کنترل اسپادانا، ایران خودرو، شرکت ایسیکو، شرکت فولاد مبارکه، شرکت فولاد اکسین خوزستان، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد،شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، پژوهشگاه نیرو، شرکت توزیع برق مشهد، شرکت ونوس شیشه، هولدینگ معادن و فلزات، شرکت فولاد امیرکبیر، شرکت میکرو الکامپ، شرکت اک تک تکنولوژی، شزکت وروق خودرو،شرکت آلومینای جاجرم، شرکت فولاد آلیاژی ایران و ....

تدریس دوره آموزشی مدیریت پیشرفته ریسک سازمانی در مقطع دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)

به اشتراک بگذارید

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail