آموزش پیشرفته مدیریت فرایندهای کسب و کار، دوره آموزشی مدیریت فرایندها، آموزش تحلیل فرایند، آموزش مدیریت فرایند، آموزش شاخص فرایند، آموزش بلوغ فرایندی، آموزش طراحی فرایند، حسین نوریان، مدرس مدیریت فرایندها دوره آموزشی مدیریت فرایندهای کسب و کار

متریال آموزشی

جزوه آموزشی مدیریت پیشرفته فرایندهای کسب و کار ،جزوه آموزشی مدل سازی فرایندها بر اساس روش BPMN ،دو کتاب مرجع مدیریت فرایندهای کسب و کار محصول شرکت APQC ،فرایندهای کسب و کار پیشنهادی شرکت APQC-PCF, Cross Industries مدل فرایندی CMMI ،بهینه کاوی فرایندهای کسب و کار صنعت مربوطه در مجموعه مدل فرایندی APQC-PCF

سرفصل دوره

تعریف و شناخت فرایند، اهداف و ضرورت نظام مدیریت فرایندی در سازمان،عوامل کلیدی موفقیت و شکست در مدیریت فرایندها، چرخه مدیریت فرایندها، بهینه کاوی الگوهای مرجع فرایندی، اندازه گیری و هدف گذاری سطح بلوغ فرایندی، مدل سازی و طراحی فرایند و الزامات آن،همسو سازی استراتژی-فرایند، شاخص های پایش و اندازه گیری،حاکمیت و مالکیت فرایندها، سازماندهی و تسهیل گری فرایندها و مدیریت ریسک فرایندی

اهداف دوره

می توان گفت عمده ارزش آفرینی یک سازمان در اثر اجرای فرایندهای کسب و کار آن ایجاد می گردد و از اینرو است که پروژه های مدیریت فرایندهای کسب و کار از بیشترین استقبال در میان حوزه های بهبودی و تعالی سازمانی برخوردار است.هدف از این دوره ایجاد توانایی تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب و کار، بهینه کاوی فرایندهای کسب و کار با استفاده از الگوهای مرجع، طراحی فرایندها، استقرار نظام مدیریت فرایندی در سازمان و پایش و اندازه گیری شاخص های فرایندی در مخاطبین است

سوابق اجرا

فولاد مبارکه اصفهان ، فولاد هرمزگان ، فولاد خراسان، فولاد غرب آسیا ، شرکت ایریسا ، شرکت اک تک تکنولوژی،شرکت فولاد خوزستان، شرکت مخابرات استان اصفهان، شرکت توزیع برق مشهد، شرکت فولاد آلیاژی ایران، شرکت فولاد امیر کبیر کاشان، شرکت فولاد اکسین خوزستان، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، شرکت شاخص کنترل اسپادانا، موسسه آموزش عالی برهان، موسسه کرانه دانش، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، شرکت ونوس شیشه، شرکت بیمه گلبن، هولدینگ معادن و فلزات و ...

تدریس دوره مدیریت پیشرفته فرایندها در مقطع دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)

زمانبندی اجرا

برای ارائه سرفصل اعلام شده در حدود 30 ساعت کلاس آموزشی و کارگاه تجزیه و تحلیل فرایندها مورد نیاز است که بنابه درخواست کارفرما می تواند افزایش یا کاهش بیابد

شیوه برگزاری

این دوره به صورت اختصاصی در محل کارفرما یا شرکت ایریسا برگزار می گردد

منابع

APQC PCF ، People CMM . CMMi , Mobius BPM Methodology , Oracle BPM Road MAP , Porter Value Chain, ITIL , SAP Process Model

تماس جهت برگزاری

جهت درخواست برگزاری دوره و یا نیاز به اطلاعات بیشتر با ایمیل [email protected] تماس حاصل فرمایید