مدیریت فرایندها،APQC، بهینه کاوی، Bench marking، حسین نوریان، مدرس مدیریت فرایندها

سرفصل دوره

متدلوژی مدیریت فرایندها بر اساس APQC، مدل های مرجع بهینه کاوی تدوین فرایندها (PCF)، روش انطباق مدل مرجع با ویژگی های کسب و کار،تدوین و مستند سازی فرایندها، شاخص های اندازه گیری و پایش فرایندها در APQC،ایجاد همسوئی فرایند استراتژی،حاکمیت فرایندی و سازماندهی مدیریت فرایندها بر اساس APQC، مدیریت تغییرات فرایندها، بلوغ فرایندی در APQC، بهبود مستمر فرایندها

این دوره بر اساس سرفصل استاندارد سازمان APQC برگزار می گردد

مخاطبین دوره

مدیران واحدهای کسب و کار، مدیران و کارشناسان دفاتر مدیریت فرایندها، مدیران تضمین کیفیت، مدیران استراتژی،تحلیل گران فرایند، تحلیل گران بهینه کاوی

اهداف دوره

سازمان American Productivity & Quality Center سازمان پیشرو در حوزه بهینه کاوی فرایندهای کسب و کار در جهان است. این سازمان با بهینه کاوی مستمر فرایندهای کسب و کار در سازمان های جهان تراز و الگو برداری شاخص های موفقیت آنها، چارچوب های فرایندی برای کسب و کارهای گوناگون را ارائه داده است. این چارچوب ها با اطلاعات غنی دیگر مانند درس آموخته ها، مدل های پیاده سازی، اینفو گراف ها و از همه مهم تر، شاخص های فرایندی و نتایج آنها پشتیبانی می شود. هدف از این دوره آموزشی آشنا سازی مخاطبین با مدل فرایندی APQC و ایجاد توانایی بهره گیری از آن در بهبود فرایندهای سازمان های ایرانی است

متریال آمورشی

جزوه آموزشی پیشرفته مدیریت فرایندهای کسب و کار، چهارچوب های مرجع فرایندی APQC-PCF، شاخص های پایش و اندازه گیری فرایندها و جزوات عنوان شده در قسمت منابع

متریال آموزشی شامل بهینه کاوی فرایندها و شاخص ها، متناسب با کسب و کار کارفرما ارائه خواهد شد

منابع

Using Process Frameworks to Get Real Work Done, Building Strong Process Management Capabilities, People Process and Technology

شیوه برگزاری

این دوره برای شرکت ها به صورت اختصاصی در محل سازمان به همراه کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد

زمانبندی انجام

برای ارائه سرفصل ذکر شده و برگزاری کارگاه بهینه کاوی فرایندها مدت زمان 24 ساعت مورد نیاز است که بنابر درخواست کارفرما می تواند اضافه گردد

دریافت اطلاعات بیشتر

جهت درخواست برگزاری دوره آموزشی یا دریافت اطلاعات بیشتر با ایمیل [email protected] تماس حاصل فرمایید

 

به اشتراک بگذارید

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail