سطح بلوغ فرایندی، CMMi ، مدل های ارزیابی بلوغ، اندازه گیری بلوغ فرایندها، هدف گذاری بلوغ فرایندها، مدل بلوغ ظرفیت، مدیریت فرایندهای کسب و کار، هدف گذاری برای فرایندها حسین نوریان، مشاور مدیریت فرایندها، مدرس مدیریت فرایندها

سرفصل دوره

تعریف و مفهوم بلوغ فرایندی، مولفه های ایجاد کننده بلوغ فرایندی، مدل های مرجع اندازه گیری بلوغ فرایندی، مدل CMMi برای اندازه گیری سطح بلوغ فرایندی، مدل مایکل همر برای اندازه گیری سطح بلوغ سازمان برای مدیریت فرایندها، هدف گذاری سطج بلوغ، تحلیل سطح بلوغ جاری سازی، تحلیل سطح بلوغ محتوایی فرایندها، کارگاه ارزیابی و اندازه گیری سطح بلوغ سازمان و فرایندها با چک لیست های مرجع، رویکردهای گام به گام افزایش سطح بلوغ فرایندی

این دوره بر اساس سرفصل های استاندارد CMMi و چارچوب های تکمیلی برگزار می گردد

مخاطبین دوره

مدیران واحدهای کسب و کار، مدیران و کارشناسان دفاتر مدیریت فرایندها، مدیران تضمین کیفیت، مدیران استراتژی،تحلیل گران فرایند، تحلیل گران بهینه کاوی فرایندها در سازمان، پژوهشگران مدیریت فرایندها

اهداف دوره

استقرار نظام مدیریت فرایندهای کسب و کار رویکردی بسیار پرمنفعت و در عین حال دشوار در سازمان ها است. آنگونه که در مدل های مرجع و محتواهای دانشی این حوزه ذکر گردیده است، برای کاهش ریسک پذیری استقرار مدیریت فرایندها و جلوگیری از شکست در جاری سازی این مهم، مراحل استقرار باید به صورت گام به گام و با در نظر گرفتن ویژگی های خاص هر سازمان و وجود پیش زمینه های لازم انجام گردد. ارزیابی و اندازه گیری سطح بلوغ فرایندی به منظور شناخت و ارزیابی فراهم بودن این نیازمندی ها و هدف گذاری گام به گام برای نحوه تدوین و پیاده سازی فرایندها انجام می گردد. امروزه شاخص سطح بلوغ فرایندی به عنوان یکی از سنجه های مهم در منظر فرایندها در نقشه استراتژی شرکتها مورد توجه قرار گرفته است.

متریال آمورشی

جزوه آموزشی ارزیابی و اندازه گیری پیشرفته سطح بلوغ فرایندی و مدل CMMi ، مدل People CMM

متریال آموزشی شامل چک لیست و چارچوب اندازه گیری سطح بلوغ فرایندی، متناسب با کسب و کار کارفرما ارائه خواهد شد

منابع

Using Process Frameworks to Get Real Work Done, CMMi for Development, People Cmm,Using Process Management Maturity Model

شیوه برگزاری

این دوره برای شرکت ها به صورت اختصاصی در محل سازمان به همراه کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد

زمانبندی انجام

برای ارائه سرفصل ذکر شده و برگزاری کارگاه اندازه گیری سطح بلوغ فرایندها مدت زمان 16 ساعت مورد نیاز است که بنابر درخواست کارفرما می تواند اضافه گردد

دریافت اطلاعات بیشتر

جهت درخواست برگزاری دوره آموزشی یا دریافت اطلاعات بیشتر با ایمیل [email protected] تماس حاصل فرمایید

سوابق برگزاری

شرکت ایریسا، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت فولاد هرمزگان، شرکت وروق خودرو چهارمحال و بختیاری، شرکت توزیع برق خراسان رضوی، شرکت اک-تک تکنولوژی، شرکت فولاد اکسین خوزستان و ...

به اشتراک بگذارید

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail