خسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک، مشاور مدیریت فرایندهای کسب و کار، مشاور مدیریت ریسک سازمانی

تشریح استراتژی های انجمن مدیران اصفهان
رونمایی از سند استراتژی های انجمن مدیران اصفهان
رونمایی از سند استراتژی های انجمن مدیران اصفهان
آموزش مدیریت ریسک سازمانی در شرکت نیروکلر
آموزش تحلیل استراتژیک هلدینگ و گروه شرکت ها در گروه سایپا
تشریح استراتژی های نظام صنفی رایانه ای اصفهان
آموزش استراتژی تحول دیجیتال در انجمن مدیران صنایع اصفهان
کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
تدریس استراتژی تحول دیجیتال در شرکت برق منطقه ای اصفهان
آموزش مدیریت استراتژیک شرکت نیروکلر
تدریس تحلیل استراتژیک اکوسیستم در سازمان توسعه و نوسازی صنایع
تدریس مدیریت ریسک و پادشکنندگی در گروه شرکت های کیسون
تشریح استراتژی های گروه شرکت های دلفین
تشریح استراتژی های گروه شرکت های دلفین
آموزش استراتژی در انجمن فرش اصفهان
تدریس مدیریت ریسک در انجمن همگن صنایع شیمیایی
تدریس مدیریت ریسک در باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر
آموزش مدیریت ریسک در انجمن صنایع شیمیایی
تدریس مدیریت فرایندها در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو
تقدیر در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان
آموزش مدیریت فرایندها در شرکت قند اصفهان
دوره آمورشی مدیریت ریسک سازمانی با حضور هیات مدیره محترم شرکت نیرو کلر
دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی برای شرکت توسعه صنایع پتروشیمی ایران
دوره آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته برای مدیران محترم شرکت آهن و فولاد ارفع
مدیریت ریسک سازمانی پیشرفته برای شرکت نفت سپاهان

آموزش مدیریت ریسک سازمانی در هلدینگ پارسیان
تحلیل استراتژیک هلدینگ فولاد خوزستان
برگزاری دوره آموزشی مدیریت قراردادها با مشارکت جامعه مهندسین مشاور

آموزش مدیریت استراتژیک پیشرفته در گروه صنایع غذایی اصالت
آموزش و مشاوره مدیریت استراتژیک شرکت ماشین سازی اراک
مشاوره مدیریت فرایندها شرکت سروهیدرولیک
آموزش مدیریت ریسک سازمانی در شرکت خدمات انفورمایک