خسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک، مشاور مدیریت فرایندهای کسب و کار، مشاور مدیریت ریسک سازمانی

تقدیر در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان
آموزش مدیریت فرایندها در شرکت قند اصفهان
دوره آمورشی مدیریت ریسک سازمانی با حضور هیات مدیره محترم شرکت نیرو کلر
دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی برای شرکت توسعه صنایع پتروشیمی ایران
دوره آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته برای مدیران محترم شرکت آهن و فولاد ارفع
مدیریت ریسک سازمانی پیشرفته برای شرکت نفت سپاهان

آموزش مدیریت ریسک سازمانی در هلدینگ پارسیان
تحلیل استراتژیک هلدینگ فولاد خوزستان
برگزاری دوره آموزشی مدیریت قراردادها با مشارکت جامعه مهندسین مشاور

آموزش مدیریت استراتژیک پیشرفته در گروه صنایع غذایی اصالت
آموزش و مشاوره مدیریت استراتژیک شرکت ماشین سازی اراک
مشاوره مدیریت فرایندها شرکت سروهیدرولیک
آموزش مدیریت ریسک سازمانی در شرکت خدمات انفورماتیک