مشخصات فردی و سوابق کاری حسین نوریان مشاور مدیریت استراتژیک، مشاور مدیریت فرایندهای کسب و کار

مشاور مدیریت فرایندهای کسب و کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت ریسک سازمانی، مدیریت استراتژیک هلدینگ و گروه شرکت‌ها، تحلیل استراتژیک اکوسیستم و پلتفرم‌های کسب‌وکار

برگزیده به عنوان مهندس برتر در سال 1395 ، احراز صلاحیت شده به عنوان مشاور مدیریت استراتژیک و ریسک سازمانی توسط شرکت SUSTAINEVER اتریش (www.Sustainever.com) , MOBIUS‌بلژیک

حسین نوریان متولد سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار

دانش آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان و دوره عالی مدیریت کسب‌وکار(DBA)

مدیرعامل شرکت بنیان سامانه کسب و کار ایرانیان و رییس هیات مدیره گروه مشاوران کرانه دانش

مقالات

113

سمینارهای بین المللی

14

دوره های آموزشی

165

پروژه ها

124

سازمان ها

187

سالهای تجربه مشاوره

23