تحلیل کسب و کار، تحلیل استراتژی، مدیریت استراتژیک، مدل کسب و کار، مدل سازی کسب و کار، تحلیل فرایندهای کسب و کار، حسین نوریان، مشاور مدیریت فرایندهای کسب و کار، مشاور مدیریت استراتژیک مدرس مدیریت تحلیل کسب و کار، BABOK

برنامه ریزی و پایش تحلیل کسب و کار بر مبنای چارچوب BABOK

حسین نوریان، میلاد شهریاری

وظیفۀ حوزۀ دانش برنامه ریزی و پایش در فرایند تحلیل کسب و کار، سازماندهی و هماهنگ سازی تلاش های تحلیل گران و ذینفعان است. این وظایف خروجی هایی ایجاد می کنند که بعنوان رهنمودهای کلیدی برای سایر وظایف در استاندارد BABOK@Guide بکار گرفته می شوند. حوزۀ دانش برنامه ریزی و پایش تحلیل کسب و کار شامل وظایف ذیل است:

فرایند تحلیل کسب و کار در حوزه برنامه ریزی شامل گام های زیر است:

  • برنامۀ رویکرد تحلیل کسب و کار: هدف از این برنامه تشریح مراحل تحلیل کسب و کار است، از خلق یا انتخاب یک متدلوژی گرفته تا برنامه ریزی هر یک از وظایف و فعالیت ها و دستاوردها
  • برنامۀ جلب مشارکت ذینفعان: این برنامه به ما کمک می کند تا متوجه شویم که کدام یک از ذینفعان بر تغییر و تحول در سازمان موثرند، تحلیل گران کسب و کار چه انتظاراتی از این ذینفعان دارند، ذینفعان چه انتظاراتی از تحلیل گران دارند و بهترین راه همکاری بین این دو  کدام است؟
  • برنامۀ نظارت بر تحلیل کسب و کار: این برنامه مولفه هایی از تحلیل کسب و کاری را تعریف می کند که نقش نظارت بر عملکرد سازمان را شکل می دهند. این برنامه اطمینان می دهد که تصمیمات به نحو مناسب و بدون تناقضی اتخاذ می شوند و از فرآیندی پیروی می کند که تضمین می کند تصمیم‌گیرندگان اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دارند. مثالهایی از این برنامه عبارتند از: مدیریت الزامات، مدیریت ریسک تحلیل کسب و کار و تخصیص منابع به تحلیل کسب و کار
  • برنامۀ مدیریت اطلاعات مورد نیاز تحلیل کسب و کار: این برنامه مشخص می کند که چگونه می توان اطلاعاتی که توسط تحلیل گران کسب و کار ارائه شده اند (از جمله الزامات و طراحی ها) را ضبط و ذخیره کرد و با سایر اطلاعات جهت استفادۀ طولانی مدت ادغام کرد
  • شناسایی بهینه سازی های عملکرد تحلیل کسب و کار: این برنامه شیوه مدیریت و پایش نحوۀ انجام تحلیل کسب و کار توضیح می دهد تا اطمینان حاصل کنیم  که ماموریت تحلیل و تعهدات برآورده می شوند و فرصت های بهینه سازی و یادگیری مستمر تحقق می یابند

ادامه در دو مطلب زیر:

برنامه ریزی روش تحلیل کسب و کار

برنامه ریزی جلب مشارکت ذینفعان

نظارت بر برنامه تحلیل کسب و کار

مدیریت اطلاعات تحلیل کسب و کار

بهینه سازی تحلیل کسب و کار

استفاده از مطالب فوق با ذکر منبع مجاز است

جهت دریافت مشاوره تحلیل کسب و کار، با ایمیل 

hossein.nourian@gmail.com

تماس حاصل فرمایید