حسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک، مدرس مدیریت استراتژیک، تحلیل استراتژیک، ابزارهای تحلیل استراتژیک، طوفان فکری، محک زنی بازار، تست بازار BABOK ، پیکره دانش تحلیل کسب و کار، دانش تحلیل کسب و کار

استفاده از ابزارهای مدیریتی برای تحلیل کسب و کار

برگرفته از مدل (BABOK)

حسین نوریان، میلاد شهریاری

۱-ابزار تحلیل کسب و کار ، محک زنی و تحلیل بازار

هدف از محک زنی و تحلیل بازار:

محک زنی و تحلیل بازار به منظور بهبود عملکرد سازمانی، افزایش رضایت مشتری و افزایش ارزش مربوط به ذینفعان صورت از انجام

توصیف محک زنی و تحلیل بازار

مطالعات محک زنی به منظور مقایسه فعالیت های سازمانی با بهترین فعالیت‌های مشابه در نوع خود صورت می‌گیرد. ممکن است بهترین عملکردها در شرکتهای رقیب، دولت و یا همکاران صنعتی دیده شود. هدف از محک-زنی، ارزیابی عملکرد شرکت و کسب اطمینان از کارکرد موثر آن است. همچنین، ممکن است محک زنی با توجه به استانداردهای لازم برای پیروی از قوانین صورت گیرد. ممکن است نتایج حاصل از مطالعات محک زنی، آغازگر تغییرات در یک سازمان باشد.

تحلیل بازار شامل تحقیق در مورد مشتریان به منظور تعیین محصولات یا خدمات مورد نیاز و خواست آنها، عوامل تاثیرگذار بر تصمیم آنها در مورد خرید و رقیبان حاضر در بازار است.

هدف از تحلیل بازار به دست آوردن اطلاعات به منظور پشتیبانی از فرایندهای گوناگون تصمیم گیری درون یک سازمان است. تحلیل بازار همچنین می تواند به تعیین زمان خروج از بازار کمک کند. می توان به کمک آن تعیین نمود که آیا شراکت، ادغام یا خارج کردن سرمایه، اقدامات جایگزینی مناسبی برای یک شرکت می‌باشند یا خیر.

عناصر محک زنی و تحلیل بازار:

محک زنی:

 • تعیین حوزه های مطالعه
 • تعیین شرکت های پیشرو در حوزه فعالیت (از جمله رقیبان)
 • انجام نظرسنجی در مورد شرکت های انتخابی به منظور درک عملکرد آنها
 • درخواست اطلاعات (RFI) به منظور جمع آوری اطلاعات در مورد توانایی ها
 • ترتیب دادن برنامه بازدید از بهترین سازمان های هم نوع
 • تعیین خلا بین فعالیتهای کنونی و بهینه
 • ارائه پیشنهاد پروژه‌ به منظور پیاده‌سازی بهترین عملکردها

تحلیل بازار:

 • شناسایی مشتریان و درک اولویت های آنها
 • شناسایی فرصتهایی که می تواند ارزش متعلق به ذینفعان را افزایش دهد،
 • شناسایی رقیبان و بررسی عملکرد آنها
 • جستجو در مورد روندهای بازار، پیش بینی نرخ رشد و تخمین سودآوری بالقوه
 • تعریف استراتژی¬های مناسب کسب وکار،
 • جمع آوری داده ها در خصوص بازار
 • کاربرد منابع موجود از جمله اسناد شرکت
 • مطالعات تحقیقی و کتابها، و استفاده از آن اطلاعات در رابطه با پرسشهای موجود
 • مرور داده ها به منظور تعیین روندها و نتیجه گیری

ملاحظات کاربردی در محک زنی و تحلیل بازار

نقاط قوت

 • محک زنی اطلاعاتی در مورد روشها، ایدهها و ابزارهای جدید و متفاوت به منظور بهبود عملکرد سازمانی برای سازمان فراهم می کند.
 • ممکن است سازمانی با استفاده از محک زنی، بهترین عملکردهای رقیبان خود را به منظور موفقیت در رقابت، شناسایی کند
 • محک زنی تعیین می‌کند که چرا شرکت‌های مشابه موفق هستند و آنها از چه فرآیندهایی در جهت موفقیت بهره برده اند
 • تحلیل بازار می تواند گروه های خاصی را هدف قرار داده و برای پاسخ به پرسش های خاصی، سازماندهی گردد
 • تحلیل بازار می تواند نقاط ضعف درون یک شرکت یا صنعت خاص را روشن کند
 • تحلیل بازار می تواند تغییرات در عرضه محصولات و خدمات، از سوی یک رقیب را مشخص کند

محدودیتها

 • محک زنی وقت‌گیر است؛ ممکن است سازمانها از تخصص لازم برای انجام تحلیل و برداشت اطلاعات مفید برخوردار نباشند
 • محک زنی نمی‌تواند راه‌حل‌های ابداعی یا راه‌حل‌های در بردارنده یک مزیت رقابتی پایدار، تولید کند، زیرا این روش شامل ارزیابی راه‌حل‌هایی که در جای دیگر مورد استفاده قرار گرفته با هدف بازتولید آن ها، است
 • تحلیل بازار می‌تواند وقت‌گیر و گران بوده و ممکن است نتایج آن بلافاصله قابل دسترسی نباشد
 • بدون تقسیم بندی بازار، ممکن است تحلیل بازار نتایج مورد انتظار را تولید نکرده یا داده های نادرست در مورد محصولات و خدمات یک رقیب فراهم آورد

۲- ابزار تحلیل کسب و کار ، طوفان فکری

هدف از طوفان فکری:

روشی فوق العاده برای پروراندن تفکر خلاقانه در مورد یک مشکل است. هدف از طوفان فکری، تولید ایده های جدید پرشمار و برداشت مفاهیم مورد نیاز از میان آنها برای تحلیل بیشتر است
توصیف طوفان فکری:

این ابزار تحلیل کسب و کار ، تکنیکی است که هدف از آن دستیابی به مجموعه‌ای گسترده از گزینه‌ها می‌باشد.این شیوه به پاسخ دهی به پرسشهایی از جمله موارد زیر کمک می کند (بدون آنکه محدود به آنها باشد):

 • چه گزینه هایی برای حل مسئله پیش رو وجود دارد؟
 • چه عواملی برای گروه در مسیر پیش برد یک رویکرد یا گزینه، ایجاد محدود می کند؟
 • چه چیز می تواند عامل تاخیر در فعالیت یک گروهباشد؟
 • گروه برای حل یک مشکل خاث چه کاری می تواند انجام دهد؟

طوفان فکری از طریق تمرکز بر یک موضوع یا مسئله و سپس پیشنهاد راه حل‌های ممکن بسیار برای آن، عمل می کند. این تکنیک در بهترین شکل به صورت گروهی به کار می رود، زیرا می‌تواند در این حالت، از تجربه و خلاقیت تمام اعضای گروه بهره ببرد. در نبود یک گروه، می توان به تنهایی و به منظور جرقه زدن ایده های جدید، طوفان فکری را انجام داد. برای بالا بردن خلاقیت، شرکت‌کنندگان تشویق می شوند تا به شیوه ای جدید به مسائل نگاه کرده و آزادانه از هر زاویه و جهت ممکن، در آن مشارکت نمایند. در صورت مهیا بودن شرایط، طوفان فکری می تواند سرگرم¬کننده، جذاب و سازنده باشد.

عناصر طوفان فکری به عنوان ابزار تحلیل کسب و کار

آمادگی

 • تعریفی روشن و مختصر از زمینه مورد علاقه ارائه نمایید
 • برای ارائه ایده ها توسط گروه، محدوده زمانی تعیین کنید؛ هرچه گروه بزرگتر باشد، زمان بیشتری مورد نیاز است
 • تسهیل کننده و شرکت کنندگان در جلسه را مشخص کنید (شش تا هشت شرکت کننده که دارای تجربه و پیش¬زمینه¬ای در مورد موضوع بحث باشند، تعیین کنید)
 • انتظارات از شرکت کنندگان را تعیین کرده و مشارکت آنها در فرایند را جلب نمایید
 • معیارهای ارزیابی و رتبه بندی ایده ها را مشخص کنید

جلسه

 • ایده های جدید را بدون هیچ گونه بحث، نقد و ارزیابی به اشتراک بگذارید.
 • تمامی ایده ها را به صورت قابل مشاهده، ثبت نمایید.
 • شرکت کنندگان را در جهت خلاقیت بیشتر تشویق نمایید، ایده های اغراق آمیز خود را به اشتراک گذاشته و ایده‌های دیگران را پرورش دهید
 • تعداد ایده‌ها را محدود نکنید، زیرا هدف آن است که در بازه زمانی تعیین شده، به بیشترین تعداد ممکن از ایده ها دست یابید

جمع بندی

 • با پایان یافتن محدودیت زمانی، ایده ها را با کمک معیارهای ارزیابی از پیش تعیین شده مورد بحث و ارزشیابی قرار دهید.
 • لیستی فشرده از ایده‌ها تولید کرده، در صورت لزوم، ایده¬ها را ترکیب نمایید و موارد تکراری را حذف کنید.
 • ایده¬ها را رتبه بندی کرده و لیست نهایی آنها را در اختیار طرف¬های مناسب قرار دهید.

ملاحظات کاربردی

نقاط قوت این ابزار تحلیل کسب و کار

 • توانایی دستیابی به ایده¬های بسیار در یک بازه زمانی کوتاه
 • محیط عاری از قضاوت، تفکر خلاقانه را فعال می‌کند.
 • می‌توان این شیوه را در یک کارگاه آموزشی و به منظور کاهش تنش بین شرکت کنندگان، مورد استفاده قرار داد.

محدودیت های این ابزار تحلیل کسب و کار

 • مشارکت منوط به خلاقیت فردی و تمایل به شرکت می باشد.
 • ممکن است سیاست های سازمانی و بین فردی، مشارکت را محدود کند.
 • شرکت کنندگان گروه باید توافق کنند که در طول جلسه طوفان فکری، از بحث در مورد ایده¬های پیشنهادی خودداری کنند.

استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره مدیریت استراتژیک، با ایمیل

hossein.nourian@gmail.com

تماس حاصل فرمایید

این مطلب را هم ملاحظه فرمایید:

چند تکنیک تحلیل کسب و کار

استخراج اطلاعات برای تحلیل کسب و کار