حسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک، مشاور مدیریت فرایندهای کسب و کار، مشاور مدیریت ریسک سازمانی مدرس مدیریت استراتژیک، مدرس مدیریت فرایندها، مدرس مدیریت ریسک سازمانی

جهت درخواست خدمات مشاوره سازمانی مرتبط با تخصص این گروه مشاوره، مستدعی است با ایمیل  hossein.nourian@gmail.com تماس حاصل فرمایید ظرف سه روز به شما پاسخ داده خواهد شد.

مشخصات خدمات مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت فرایندها

مشاوره مدیریت استراتژیک

مشاوره مدیریت ریسک سازمانی

مشاوره تحلیل استراتژیک برند