عارضه یابی قیمت گذاری

بیست سوال برای عارضه یابی روش قیمت گذاری

پاسخ گوئی به بیست سوال زیر می تواند برای عارضه یابی سیستم قیمت گذاری در سازمان شما کارامد باشد. اگر بتوانید به ده سوال اول جواب خیر و به ده سوال دوم جواب آری بدهید، قیمت گذاری شما وضعیت مناسبی دارد در غیر این صورت مناسب است بر بهبود عارضه های کشف شده تمرکز نمائید.
 
۱-آیا میزان سهم بازار شما پایدار است یا زمانی که رقبا قیمت را کاهش می دهند افت معنی داری دارد؟
 
۲- به نظرتان می رسد که در قراردادها و توافقات فروش بیش از اندازه تخفیف می دهید، اما شواهد روش و دقیقی در این باره ندارید؟
 
۳- مسئولین فروش و فروشندگان شما شکایت دارند که قیمت شما به میزان قابل توجهی بالا است اما سهم بازار شما پابرجا است؟
 
۴-آیا حاشیه سود شما برای محصولات و خدمات مشابه نسبت به مشتریان فرق می کند؟
 
۵-اطمینان ندارید که کدام یک از شرکت ها رهبر بازار است؟
 
۶-آیا شیوه تائید قیمت نهائی قابل ارائه به مشتری شما بیش از آنکه مکانیزم کنترلی باشد، به حجم خرید مشتری بستگی دارد؟
 
۷-آیا توصیف استراتژی قیمت گذاری رقبا برایتان دشوار است؟
 
۸-آیا احساس می کنید، تصمیم گیری شما برای قیمت گذاری بیش از آنکه یک استراتژی برای مواجهه با بازار باشد، به حجم خرید مشتری بستگی داشته است؟
 
۹-آیا اغلب قیمت هائی که مورد توافق مشتری قرار گرفته است، در حداقل میزان قابل قبول برای شما بوده است؟
 
۱۰-آیا رقبای شما، استراتژی قیمت گذاری تان را به راحتی درک می کنند و آیا شما از میزان بینش آنها به خود شگفت زده می شوید؟
 
۱۱-آیا شما از روشی برنامه ریزی شده برای اعلام قیمت به کانال های توزیع و مشتریان برخوردارید؟
 
۱۲-آیا می دانید که چه میزان باید صبر کنید تا قیمت گذاری دنباله رو ها تغییر کند؟
 
۱۳-آیا در قیمت گذاری توجهی به هزینه های جانبی فروش شرکت خود یا خرید مشتری مانند هزینه های حمل، نگهداشت، راه اندازی و مانند آن داشته اید؟
 
۱۴-آیا می توانید تخمین بزنید که چه مدت طول خواهد کشید تا رقبا و دنباله رو ها به قیمت های شما واکنش موثر نشان دهند؟
 
۱۵-آیا از میزان ارزش اقتصادی محصول خود برای مشتریان مطلع هستید؟
 
۱۶-آیا از منحنی های مرتبط با حساسیت نسبت به قیمت در صنعت خود برای قیمت گذاری بهره می برید؟
 
۱۷-آیا نسبت به اینکه یک تغییر زیاد در قیمت موثرتر است یا چند تغییر کوچک، واقف هستید؟
 
۱۸-آیا نسبت به استراتژی هائی که می تواند شما را در موقعیت رهبر قیمت در بازار قرار دهد واقف هستید؟
 
۱۹-آیا از استراتژی و روش موثری برای قیمت گذاری داخل سازمانی (به نمایندگی ها و …) بهره می برید؟
 
۲۰-آیا قیمت شما به صورت موثری با هزینه های تولید هماهنگ است؟
 
استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است
جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره مدیریت بازاریابی با ایمیل hossein.nourian@gmail.com تماس حاصل فرمائید.
 
این مطالب را هم مطالعه نمائید: