مدیریت ریسک سازمای، تحلیل ریسک سازمانی، تحلیل ریسک استراتژیک، شناسائی رویدادهای ریسک، ارزیابی ریسک، ریسک عملیاتی، حسین نوریان، عدم قطعیت های سازمان آموزش مدیریت ریسک سازمانی، مشاوره مدیریت ریسک سازمانی

روش شناسائی رویدادهای ریسک سازمانی

بر اساس مدل های مدیریت ریسک سازمانی، پس از تعیین اهداف استراتژیک، عملیاتی، گزارشگری و انطباق با قوانین، رویدادهایی که می تواند به صورت بالقوه بر دستیابی به آن اهداف موثر باشد، شناسائی می گردند. این رویدادهای می توانند تاثیر مثبت یا منفی بر اهداف تعیین شده داشته باشند. برای فهم بهتر نحوه شناسائی رویدادهای موثر بر دستیابی به اهداف و سایر ریسک های سازمانی، مثال زیر را در نظر بگیرید: شرکتی چشم انداز خود را دستیابی به برتری تولید لوازم خانگی در منطقه قرار داده است. برای دستیابی به این چشم انداز، اهداف عملیاتی استخدام ۱۸۰ نفر نیروی کارازموده و نگهداری هزینه های تولید ناشی از منابع انسانی به میزان ۲۲ درصد قرار داده است. تلورانس مشخص شده برای هدف اول ۱۸۰ تا ۲۰۰ و برای هدف دوم ۲۰ تا ۲۳ درصد تعیین گردیده است. حال به گونه ای که در جدول زیر نیز مشخص است. افزایش رونق بازار کار و نیز کاهش رونق آن می تواند دستیابی به آن اهداف را تحت تاثیر قرار دهد و نیز ناتوانی در اعلام و بررسی مشخصات شایستگی نیروها نیز به ناتوانی در استخدام نیروهای کیفی دامن خواهد زد، این سه رویداد که احتمال رخداد آنها وجود دارد به عنوان رویدادهای موثر بر اهداف عملیاتی ذکر شده در نظر گرفته شده است.

این مطلب را هم ملاحظه نمایید

تحلیل ریسک استراتژیک و دستیابی به اهداف

تکنیک ها و روش های شناسائی ریسک های سازمانی

برای شناسائی رویدادهای موثر بر سازمان تکنیک های مختلفی وجود دارد که در ذیل و به اختصار به برخی از آنها اشاره می گردد.

شناسائی ریسک های سازمانی با استفاده از بانک اطلاعاتی رویدادها

در صورتی که نظام مدیریت دانش در سازمان استقرار یافته باشد، در اثر اجرای فرایندهای سازمانی و پروژه ها، درس آموخته هایی جمع آوری و به اشتراک گذاشته می شود که می تواند به عنوان بهترین منبع برای شناسائی رویدادها به شمار آید. مثلا سوابق درس آموخته های فرایند طراحی و توسعه محصول جدید ممکن است که نشان دهد که سازمان در زمینه ارزیابی تجاری این محصولات با خلا دانشی مواجه است. پس در صورتی که هدف استراتژیک جدیدی برای همین رویکرد در نظر گرفته باشد، لیست فراهم نبودن دانش کاربردی لازم می تواند به عنوان یک رویداد با احتمال وقوع زیاد در نظر گرفته شود. بانک اطلاعاتی مربوط به رویدادها می تواند از سازمان های بیرونی که سوابق موفقیت و شکست در رویدادها را ثبت و تحلیل می نمایند نیز فراهم گردد.

برگزاری گارگاه های طوفان فکری

استفاده از دانش ضمنی کارکنان یکی از راه های مناسب برای تحلیل رویدادهای ریسک است. به این منظور ابتدا لیستی از تخصص های گوناگون سازمانی با دیدگاه های متفاوت جهت حضور در جلسات فراهم می گردد. پس از آن قوانین و رویکرد برگزاری کارگاه تدوین گردیده و حوزه های مختلف اهداف استراتژیک که می بایست برای آنها رویدادها شناسائی گردد، مشخص می شوند. در ادامه افراد به جلسات دعوت شده و رویدادهای شناسائی شده ثبت و به اشتراک گذاری می گردند.

انجام تحقیقات پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه

انجام مصاحبه با افراد کلیدی سازمان

تحلیل جریان فرایندهای داخلی

تحلیل شاخص های پیشرو

شاخص های عملکردی پیشرو شاخص هایی هستند که وضعیتی در آینده را برای ما مشخص می سازند. این شاخص ها منبع بسیار مهمی برای شناسائی رویدادهای محتمل الوقوع ناشی از عملکرد جاری سازمان یا محیط آن هستند. مثلا اگر روند کاهشی در سطح رضایت مشتریان به عنوان یک شاخص پیشرو مشاهده شود، طبیعتا رویداد کاهش سطح تقاضا برای محصولات و خدمات محتمل الوقوع خواهد بود. شاخص های پیشرو می تواند از جنس شاخص های استراتژیک یا عملکردی باشند و نتایج اندازه گیری اهداف استراتژیک و فرایندی بهترین منبع برای دستیابی به آنها بشمار می روند. در جدول زیر تعدادی از شاخص های پیشرو و نحوه استفاده از آنها برای تحلیل رویدادها نشان داده شده است

تحلیل سوابق شکست قبلی و تجزیه و تحلیل ریشه ای شکست ها

با استفاده از تکنیک تحلیل ریشه ای سوابق قبلی شکست در دستیابی به اهداف و فرایندها، می توان علل ریشی و رویدادهای محتمل الوقوع آتی را نیز پیش بینی نمود.در نمودار علت و معلول زیر نمونه ای از ریشه یابی رویدادهایی که می تواند بر نگهداشت حاشیه سود سی درصدی موثر باشد نشان داده شده است.

شناسائی ریسک های سازمانی با استفاده از تحلیل منشا رویدادهای موثر بر ریسک دستیابی به استراتژی ها و اهداف

منشا رویدادهای موثر بر سازمان می تواند به گونه ای که در شکل زیر نمایش داده شده است، عوامل داخلی یا محیطی سازمان باشد، امروزه چکلیست هایی فراهم شده است که می تواند به عنوان ابزار راهنما، برای شناسائی رویدادها بکار آید. نکته مهم در تحلیل رویدادهای موثر بر سازمان، جامعیت شناسائی آنها و جلوگیری از بروز خطاهای ادراکی در تحلیل ریسک ها می باشد.

استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است

برای دریافت اطلاعات بیشتر با برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی با ایمیل

hossein.nourian@gmail.com

تماس حاصل فرمایید. 

این مطلب را هم ملاحظه فرمایید:

فرایند مدیریت ریسک سازمانی

درخواست خدمات مشاوره