مشاوره مدیریت استراتژیک گروه شرکت ها، استراتژی هلدینگ ها، مدیریت عملکرد هلدینگ ها، استراتژی هولدینگ ها، استراتژی سرپرستی در هلدینگ حسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک

ضرورت انجام پروژه

سازمان های چند کسب و کاره (هلدینگ یا گروه شرکت ها) با هدف ارزش افزایی بیشتر در اثر ایجاد هم افزائی بین فعالیت های چند شرکتی شکل می­گیرند، این ارزش افزایی می­تواند از جنس اقتصادی و مالی (سرمایه گذاری و کاهش ریسک آن، بهینه سازی جریان نقدی و …) باشد یا با انجام فعالیت های مشترک مزیت هائی مانند مقیاس تولید بالا و رهبری را برای مجموعه ایجاد کنند، کسب و کار هلدینگی بر بهبود کمی و کیفی و توازن در زنجیره تامین و تولید اثر گذار است و در اثر به اشتراک گذاری منابع مشترک، مزیت های رقابتی پایدار شرکت های زیرمجموعه را افزایش دهد.

تحقیقات مدرسه کسب و کار هاروارد نشان داده است اگر استراتژی مناسبی برای شکل گیری شرکت های درون هلدینگ ها اتخاذ شود، اثربخشی آن در ایجاد سوددهی پایدار و کاهش ریسک کسب و کار بسیار چشم گیر خواهد بود و شرکت هایی که در قالب گروه های منسجم کسب و کار می کنند، نسبت به رقبای دیگر خود از مزیت های استراتژیک فراوانی برخوردار خواهند بود.

اما در اثر انجام فعالیت های چند کسب و کاری، پیچیدگی های سازمانی به شدت افزایش می یابد.
هدف از انجام پروژه های مدیریت استراتژیک هلدینگ ها، کاهش پیچیدگی های سازمانی و افزایش هم افزائی مشترک از طریق تحلیل و اتخاذ استراتژی های هلدینگی، حاکمیتی (سرپرستی)، مدیریت سبد شرکت ها و بودجه گذاری جامع خواهد بود

عمده مدیران در شرکت های هلدینگ با چنین سوالاتی مواجه هستند، چه نوع شرکت هایی مناسب است که در مجموعه گروه قرار گیرند؟ معیار ارزیابی و تحلیل شرکت ها برای تعیین جایگاهشان در گروه چیست؟ استراتژی کلان مناسب برای جهت دهی به گروه کدام است؟ کدام یک از هم افزایی های مالی، عملیاتی، توسعه قابلیت های مشترک و هم افزایی در بازار بیشترین همخوانی با انتظارات مالکین و ذی نفعان اصلی هلدینگ را دارد؟ ساختار سازمانی شرکت مادر باید چگونه باشد و ارتباطش با ساختار شرکت ها چیست؟ کدام یک از فرایندها در گروه متمرکز می شوند و کدام یک در هر شرکت به صورت اختصاصی طرح ریزی می شود؟ استراتژی رشد موثر در گروه کدام است و شیوه بهینه تخصیص منابع مشترک در گروه چگونه است؟

اینها سوالاتی مهمی است که بهره وری و اثربخشی گروه در گرو تحلیل و پاسخگویی دقیق به آنها است که این بررسی ها در پروژه های مشاوره هلدینگ انجام می شود.

روش انجام پروژه مشاوره تحلیل استراتژیک هلدینگ و گروه شرکت ها

3-همسو سازی و تدوین ساختار سازمانی

 • تدوین فرایندهای کلان هلدینگ با استفاده از استراتژی های حاکمیتی
 • تدوین ساختار سازمانی هلدینگ همسو با استراتژی ها
 • تدوین شناسنامه مشاغل مدیریتی هلدینگ متناسب با ساختار و استراتژی ها

4- طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد در گروه

 • تدوین سنجه های کمی و کارت امتیازی متوازن
 • جمع آوری داده های بهینه کاوی
 • تدوین مکانیزم پایش و اندازه گیری دستیابی به اهداف و سنجه ها
 • تدوین مکانیزم کنترل پیشرفت طرح ها، پروژه ها و اقدامات ابتکاری دستیابی به استراتژی ها
 • تدوین فرایند مدیریت دانش استراتژیک

1-برنامه ریزی استراتژیک

 • تدوین ارکان جهت ساز استراتژیک (ماموریت، چشم انداز و ارزش های سازمانی)
 • تحلیل استراتژیک شامل تحلیل داخلی-محیطی، ذینفعان، رقابت و صنعت
 • تدوین استراتژی های هلدینگ شامل راهبردهای ژنریک هلدینگ، سبد(پورتفیو) کسب و کارها و استراتژی های حاکمیتی (سرپرستی )، استراتژی های تخصیص منابع مالی و استراتژی رشد گروه

2- برنامه ریزی عملیاتی

 • ترجمه استراتژی ها ، تدوین اهداف استراتژیک و ترسیم نقشه استراتژی
 • هدف گذاری کمی
 • تدوین سنجه های اهداف استراتژیک و هدف گذاری برای آنها
 • برنامه ریزی عملیاتی
 • تدوین طرح ها، پروژه ها و اقدامات ابتکاری دستیابی به استراتژی ها

خروجی های پروژه

در اثر اجرای موثر این پروژه خروجی های تحلیلی ایجاد می گردد که به مدیران این امکان را خواهد داد تا برنامه ریزی و سازمان دهی موثری بر روی هلدینگ و شرکت های زیر مجموعه به عمل آورند:

 • اسناد جهت ساز استراتژیک هلدینگ یا گروه شرکت ها شامل بیانیه های ماموریت، چشم انداز، ارزش های سازمانی
 • سند تحلیل استراتژی های ژنریک هلدینگ
 • سند تحلیل استراتژی های رشد و توسعه هلدینگ
 • سند تحلیل استراتژیک سبد شرکت ها و معیارهای حضور شرکت ها در هلدینگ
 • سند تحلیل استراتژیک روابط حاکمیتی در هلدینگ و منشور حاکمیتی
 • ساختار سازمانی هلدینگ و شناسنامه فرایندهای متمرکز
 • روش اجرائی مدیریت عملکرد استراتژیک هلدینگ
 • نقشه و اهداف استراتژیک هلدینگ
 • کارت امتیازی متوازن برای اندازه گیری سنجه های عملکردی هلدینگ

مدت زمان اجرای پروژه:

تجاری قبلی این گروه مشاوران نشان می دهد که برای انجام موثر این پروژه و ارایه خروجی های کامل بیان شده در بند فوق معمولا حدود شش ماه زمان مورد نیاز خواهد بود که البته با توجه به میزان وقت قابل تخصیص توسط مدیران و کارشناسان هلدینگ می تواند کمتر گردد. برگزاری موثر و منظم جلسات و ایجاد واحد تسهیل گری به اجرای موثر پروژه در زمان مناسب کمک خواهد کرد

تمایزات این گروه مشاوره:

 • برخورداری از  مشاوران و کارشناسان خبره احراز صلاحیت شده توسط شرکتهای مشاوره مطرح جهان
 • استفاده از مدل آزموده شده و کارامد گروه مشاوران بوستون(ویرایش ۲۰۱۹) برای تحلیل هلدینگها
 • برخورداری از چکلیستها و راهنماهای استاندارد و آزموده شده جهانی که کیفیت و دقت تحلیل های استراتژیک را افزایش می دهد
 • جامعیت روش که دربردارنده تحلیل های استراتژیک در حوزه مدیریت سبد و حاکمیت هلدینیگی و استراتژی های رشد هلدینگ است
 • رویکرد این گروه مشاوره در همسوسازی استراتژی هلدینگ با ساختار و فرایندها و تعیین حیطه های مداخله شرکت مادر و فرایندهای مشترک و متمرکز

مقالات این گروه مشاوره درباره مدیریت استراتژیک هلدینگها را در لینکهای زیر بخوانید:

اهداف و منافع هلدینگها

تحلیل استراتژیک هلدینگ و شرکتهای مادر

تحلیل استراتژیک هلدینگ و سبد شرکتها

تحلیل سبد شرکت ها در هلدینگ

سازماندهی و ساختار هلدینگ

چگونه بر هلدینگها مدیریت کنیم

تحلیل ارزش آفرینی هلدینگها

فیلم های آموزشی این گروه مشاوره درباره مدیریت استراتژیک را در لینک زیر ببینید:

فیلم های آموزشی

استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره مدیریت استراتژیک با ایمیل hossein.nourian@gmail.com