حسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک، مدرس مدیریت استراتژیک، تحلیل استراتژیک، مدیریت استراتژیک، تحلیل قابلیتها، تحلیل درونی، تحلیل داخلی روش تحلیل قابلیت ها، قابلیت های سازمانی، قابلیت های استراتژیک، پیکره دانش تحلیل کسب و کار، BABOK

روش تحلیل قابلیت کسب و کار بر اساس مدل BABOK

هدف از تحلیل قابلیت کسب وکار

این تحلیل از راه رسیدن به درکی مشترک از نتایج، تعیین همسویی با استراتژی و ارائه فیلتری برای هدف گذاری و اولویت بندی، چارچوبی برای برنامه ریزی و هدف گذاری فراهم می کند.

توصیف تحلیل قابلیت کسب وکار:

شرح می دهد که یک شرکت یا بخشی از شرکت، قادر به انجام چه کاری است. قابلیت کسب وکار توصیف کننده توانایی یک شرکت برای عمل یا انجام تغییری است که در دستیابی به اهداف کسب و کار کمک می کند. می‌توان قابلیت ها را از لحاظ عملکرد و ریسک همراه با آن، مورد ارزیابی قرار داد تا از این راه، خلاهای عملی خاص و اولویت های سرمایه‌گذاری شناسایی شود. بسیاری از فعالیت های توسعه محصولات در واقع تلاش برای بهبود عملکرد یک قابلیت کسب و کار موجود و یا ایجاد قابلیتی جدید می باشد. زمانی که یک شرکت به عملکردی یکسان ادامه می‌دهد، قابلیت های مورد نیاز توسط آن شرکت باید ثابت باقی بماند، حتی اگر شیوه اجرای این قابلیت¬ها به صورت چشم گیری تغییر یابد.

عناصر تحلیل قابلیت ها:

قابلیت کسب وکار توصیف کننده توانایی یک شرکت برای عمل یا انجام تغییری است که در دستیابی به اهداف کسب و کار کمک می کند. قابلیت ها هدف یا نتیجه یک عملکرد یا تغییر، و نه چگونگی انجام آن را توصیف می کنند. هر قابلیت، حتی اگر متعلق به چندین واحد کسب وکار باشد، تنها یک بار بر روی نقشه قابلیت ها دیده می شود.

کاربرد قابلیت ها:

قابلیت ها از راه افزایش یا حفظ درآمد، کاهش یا پیشگیری از هزینه¬ها، بهبود خدمات، پیروی از قوانین و تعیین موقعیت شرکت برای آینده، بر ارزش تاثیر می گذارند. همه قابلیتها از سطح یکسانی از ارزش برخوردار نیستند. ابزارهای گوناگونی وجود دارد که با کمک آنها می توان در محاسبه قابلیتها، مقدار ارزش را روشن نمود.

عملکرد مورد انتظار:

می‌توان با ارزیابی قابلیتها، انتظارات مربوط به عملکرد را روشن نمود. هنگامی که هدف بهبود یک قابلیت است، می توان خلاء عملکرد مربوط به آن را شناسایی کرد. خلا عملکرد تفاوت بین عملکرد کنونی و عملکرد مطلوب با توجه به استراتژی کسب و کار می باشد.

مدل ریسک قابلیت‌ها:

قابلیت به تنهایی ریسکی به همراه ندارند. ریسک مربوط به اجرای قابلیت‌ها یا عدم اجرای آنها می باشد.ریسکهای زیر در مقوله های معمول کسب و کار قرار دارند:

  • ریسک کسب وکار
  • ریسک تکنولوژی
  • ریسک سازمانی
  • ریسک بازار

برنامه ریزی استراتژیک:

می توان با بهره بردن از قابلیتهای کسب و کار در وضعیت کنونی و وضعیت آینده یک شرکت، تعیین نمود که شرکت برای اجرای استراتژی خود به چه راهی باید قدم بگذارد. ارزیابی قابلیت¬های کسب و کار می‌تواند مجموعه‌ای از توصیه‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی به دست دهد. این اطلاعات پایه نقشه راه یک محصول را شکل داده و به عنوان راهنمای برنامه¬ریزی جهت ترخیص عمل می¬کند. در سطح استراتژیک، قابلیت¬ها باید از شرکت در تعیین و حفظ یک سود رقابتی پایدار و ارزش پیشنهادی مشخص پشتیبانی کنند.

نقشه قابلیتها

نقشه قابلیت‌ها نمایی تصویری از عناصر موجود در تحلیل قابلیت کسب وکار به دست می¬دهد. مثال¬های زیر نشان¬دهنده‌ی یک نقشه از قابلیت¬ها که بخشی از شبکه بزرگتری از قابلیت‌ها می‌باشد، هستند.استانداردی برای شیوه نشانه¬گذاری نقشه قابلیت¬ها وجود ندارد. مثالهای زیر، دو شکل متفاوت از یک نقشه قابلیت را نشان می¬دهند. دو تصویر اول مربوط به مثال اول و تصویر سوم مربوط به مساله دوم می باشد.

نمونه نقشه قابلیت ها

نمونه نقشه قابلیت ها

ملاحظات کاربردی درباره تحیل قابلیتها

نقاط قوت روش تحلیل قابلیت ها

  • با فراهم آوردن بیان مشترکی از نتایج، استراتژی و عملکرد به سازمان دهی اقدامات هماهنگ و متمرکز کمک می کند.
  • به همسویی اقدامات کسب وکار در رابطه با جنبه های گوناگون سازمان کمک می کند.
  • برای ارزیابی توانایی یک سازمان در ارائه محصولات و خدمات جدید مفید است.

محدودیت های روش تحلیل قابلیتها

  • نیازمند جلب موافقت یک سازمان برای همکاری در این مدل است
  • اگر به صورت یک جانبه یا در خلا انجام شود، در دستیابی به اهداف همسویی و درک مشترک موفق نخواهد بود
  • نیازمند همکاری گسترده بین عملکردهای مختلف در تعریف مدل قابلیت و چارچوب ارزش است

استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره مدیریت استراتژیک با ایمیل

hossein.nourian@gmail.com

تماس حاصل فرمایید

این مطالب را هم ملاحظه نمائید

تحلیل ریسک کسب و کار

تدوین استراتژی