مشاوره مدیریت کسب و کار ، حسین نوریان ، مشاوره مدیریت استراتژیک ، مشاوره مدیریت فرایندها ، مشاوره مدیریت ریسک سازمانی

چالش‌های متفاوت، بینش‌ها و راهکارهای منحصر به فردی را می‌طلبد

مشاوره مدیریت حرفه بسیار دشوار و البته اثرگذاری است، مدیرانی که مشتریان ما هستند معمولا از سطح دانش مناسبی برخوردارند و البته در ابتدای پروژه ، سازمان خود و چالش هایش را بهتر از ما می شناسند. پس برای فراهم آوردن بینش هائی که بتواند در آنها و کسب و کارشان تحول ایجاد کند، به ضرورت بکارگیری دقیق و منظم قواعدی باور داریم که پیروی از آنها فرصت ارزش افزائی بیشتر را برایمان فراهم می سازد و ارتباط پایدار، استوار و مبتنی بر اعتمادی را بین ما و کارفرمایانمان شکل شکل می دهد. در سالهای مداوم در کنار تلاش برای حل چالش های سازمانی مشتریان، شیوه های خودمان را نیز همواره ارزیابی و تحلیل کرده ایم و برای حرفه مان روش و اصول و قواعدی را فراهم کرده ایم و دریافته ایم که پیروی از آنها می تواند ما را به ارزش آفرینی مورد انتظارمان رهنمون سازد.

معاینه و تشخصیص دقیق چالش

در تمامی پروژه های مشاوره ای، فعالیتمان را با شناخت دقیق و جامع و منحصر به فرد مشتری شروع می کنیم. برای این کار مدل های عارضه یابی آزموده شده مختلفی را به کار می بندیم که به ما این اطمینان را می دهد که تمامی ابعاد چالش سازمانی مشتری شناسائی و به اجزای کوچک بدون همپوشانی تقسیم شده اند.
بر این باور هستیم که سازمان به مثابه یک سیستم پیچیده با بهبود یک مولفه به تنهائی تغییر نمی کند و حتا احیانا به دلیل برهم کنش این اجزا بر یکدیگر، چالش آن بنگاه در اثر تغییر موردی و حساب نشده در یک مولفه، تشدید می گردد. از اینرو برای شناخت دقیق چالش از مدل های ارزیابی بلوغ سازمانی استفاده می کنیم که به ما این امکان را می دهد که شناخت دقیقی از همه مولفه های اثرگذار سازمان شامل فرایندها، راهبردها، ساختار، فرهنگ سازمانی، سیستم ها، سبک رهبری و منابع انسانی فراهم آوریم و با بکارگیری آنها با رویکرد تحلیل یک سیستم پیچیده، ضمن بررسی ماهیت، اثرگذاری و عوارض هر یک از این مولفه ها، برهم کنش مخرب یا ایجاد کننده ارزش آنها بر یکدیگر را هم تحلیل نمائیم.

بکارگیری فرضیات مختلف برای غلبه بر چالش

در طی سالها مواجه مستقیم با چالش های سازمانی متنوع، دریافته ایم که به کارگیری فرضیه های مختلف برای حل چالشی که قبلا تحلیل و خرد شده است بسیار کارامد خواهد بود، بنابر این برای ارائه راهکارهای بهبودی هرگز به یک گزینه اکتفا نمی کنیم بلکه در ابتدای پروژه، فرضیه های مختلف برای غلبه بر چالش سازمان را شناسائی و تحلیل می کنیم تا در مراحل بعدی قدرت هر یک از آن فرضیه ها را در غلبه بر چالش تحلیل شده بسنجیم و با یکدیگر مقایسه کنیم.

مثلا در پروژه های مشاوره مدیریت استراتژیک، تنها به بررسی آن استراتژی که بیشترین همخوانی را با نتایج تحلیل سازمان و محیط آن دارد اکتفا نمی کنیم، بلکه سازمان را با شابلون طیفی از استراتژی های ممکن می سنجیم و اثر هرکدام بر بنگاه و میزان انطباقشان با تحلیل های درونی و محیطی را می سنجیم. یا برای بهبود فرایندها، تنها بر تحلیل یک الگوی فرایندی (هرچند که بهینه کاوی شده باشد) اکتفا نمی کنیم بلکه الگوهای مختلف را به عنوان فرضیات غلبه بر چالش بررسی و میزان اثربخشی هر یک از آنها را می سنجیم. بکارگیری این رویکرد به ما کمک می کند تا بتوانیم از میان الگوهای بسیار مختلف و متنوع حل مسائل سازمانی، آنهائی که بیشترین تناسب را با فرضیات معین شده دارند را انتخاب کنیم و در مراحل بعدی به کار بندیم

بکارگیری روش های تحلیلی و جمع آوری اطلاعات

پس از تعیین دقیق چالش و فرضیات غلبه بر آنها، برای هر یک از فرضیات یک یا چند روش تجزیه و تحلیل و جمع آوری اطلاعات معین می گردد. در این گام گروه مشاوره ما به شما کمک می کند تا بینش های سودمند برامده از اطلاعات موجود در سازمان یا دانش ضمنی انباشته در تجربه کاری کارکنان کلیدی را آشکار نمائیم. روش های تحلیلی و جمع آوری اطلاعات شامل فعالیت هائی همچون انجام تحلیل های کتابخانه ای بازگو کننده ویژگی های محیطی یا بهترین درس آموخته های شرکت های موفق باشد یا آنکه از روش های میدانی و توزیع و تحلیل پرسش نامه ها برای موضوعاتی که عمدتا به دیدگاه های ذی نفعان باز می گردد استفاده کنیم و یا با برگزاری جلسات طوفان فکری بینش های تجربه شده و ناب موجود در سازمان را استخراج و استفاده کنیم. ایجاد تعادل میان فراهم آوری اطلاعات دقیق و مبتنی بر واقعیات (Fact Based Analysis) و بینش های ممتازی که به صورت ضمنی در دیدگاه های ذی اثران سازمان وجود دارد (Intuition) کلید موفقیت در این گام است.

تقسیر نتایج:

می دانیم که مدیران تنها به مستندات شکیل، پر حجم و مملو از داده های مختلف احتیاج ندارند، آنها علاقه مند به برخورداری از بینش هائی هستند که بتواند محرک تغییر برای سازمانشان باشد. این بینش ها اگرچه برامده از همان اطلاعات و تحلیل ها هستند اما به صورت کاملا شفاف، قابل فهم و اثرگذار تدوین شده اند. با تهیه این بینش ها می کوشیم نتایج حاصل از تحلیل را به زبان گویای سازمان ترجمه کنیم.

ارائه راه حل:

تیم ما به خوبی دریافته اند که خروجی ها و مخصوصا بینش های حاصل شده از مشاوره در طی دوران و توسط افراد مختلف در سازمان مشتری استفاده می شود، پس باید به شیوه ای روشن و تاثیر گذار تدوین شان می کنیم و توجه خواهیم داشت که مخاطب باید بتواند به سادگی آن را دنبال کند. طبیعتا در مرحله ارائه راه حل ها اختلافی میان باورهای ذهنی تیم انجام دهنده پروژه (سمت کارفرما و مشاور) و مابقی مدیران خواهد بود. زیرا اینها اکنون به بینش هائی دست یافته اند که ممکن است با باورهای ذهنی قبلی متفاوت باشد از اینرو سعی می کنیم تا قبل از ارائه راه حل های نهائی، همه ذی اثران را نسبت به نتیجه باورمند کنیم و در آخر با بکارگیری روش های مدیریت تغییر سعی می کنیم مولفه های مهم سازمان را با دگرگونی مورد نظر همسو کنیم که در این میان آموزش و فرهنگ سازی نقش عمده ای را ایفا خواهد کرد.

استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره مدیریت کسب و کار، با ایمیل hossein.nourian@gmail.com تماس حاصل نمائید.