حسین نوریان، مشاور مدیریت ریسک سازمانی، مدیریت ریسک، مدرس مدیریت ریسک، دوره آموزشی مدیریت ریسک آموزش مدیریت ریسک سازمانی، اندازه گیری سطح بلوغ مدیریت ریسک، بلوغ فرایندی

ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک سازمانی

حسین نوریان، مشاور مدیریت کسب و کار

با الهام گیری از شیوه پنج سطحی اندازه گیری سطح بلوغ فرایندهای کسب و کار با الگوی CMMi، سطوح بلوغ مدیریت ریسک سازمانی نیز قابل اندازه گیری است، ارزیابی سطح بلوغ مدیریت ریسک در سازمان به ما کمک می کند تا برای افزایش اثربخشی و کارامدی فرایند مدیریت ریسک سازمانی برنامه ریزی نموده و متناسب با قابلیت های سازمانی، سطح بکارگیری این فرایند ارزش افزا را نیز گسترش دهیم و برای توسعه آن قابلیت ها هدف گذاری نموده و منابع لازم را تخصیص دهیم. به این منظور مدل پنج سطحی به شرح زیر تدوین گردیده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

سطوح بلوغ مدیریت ریسک

 • سطح اول: توسعه نیافته
 • سطح دوم:مدل شده 
 • سطح سوم: مستقر شده
 • سطح چهارم:بکارگیری شده
 • سطح پنجم:بهینه شده

ابعاد و عناصر بلوغ مدیریت ریسک سازمانی

 • شیوه حاکمیت سازمانی بر مدیریت ریسک
 • زیرساخت مدیریت ریسک سازمانی
 • شیوه شناسائی و اولویت بندی ریسک ها
 • شیوه مواجهه با ریسک های سازمانی
 • شیوه نظارت و تدوین گزارشات مدیریت ریسک سازمانی
 • فرهنگ ریسک سازمانی

روش ارزیابی و اندازه گیری بلوغ مدیریت ریسک سازمانی

بر مبنای مدل ارزیابی سطح بلوغ ریسک سازمانی، هر کدام از این عناصر در هر یک از پنج سطح به شکل مندرج در جدول زیر تقسیم بندی شده اند که با انجام رویکرد امتیاز دهی به آنها می توان سطح بلوغ فعلی را اندازه گیری و سطح بلوغ مطلوب دوره بعد را هدف گذاری نمود.

این جدول کامل نیست، برای دریافت شیوه اندازه گیری سطح بلوغ سازمانی یا دریافت مشاوره مدیریت ریسک سازمانی با ایمیل hssein.nourian@gmail.com تماس حاصل فرمایید

استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است

این مطالب را هم ملاظه نمائید

مدیریت ریسک سازمانی، اهداف و ضرورت ها