درس آموخته های مدیریت ریسک سازمانی، مدیریت استراتژیک، حسین نوریان، مشاور مدیریت ریسک، تحلیل ریسک سازمانی، آموزش ریسک سازمانی، دوره آموزشی مدیریت ریسک ریسک، تحلیل ریسک، مدیریت ریسک، تحلیل استراتژی، تحلیل محیط، اصول مدیریت ریسک، اصول تحلیل ریسک

 

درس آموخته های مدیریت ریسک سازمانی

۱-در شرکت مایکرو سافت سازماندهی خاص و مشخصی برای مدیریت ریسک سازمانی پیش بینی شده است. دفتر مدیریت ریسک سازمانی توسط هیات مدیره و مشخصا کمیته مالی و حسابرسی حمایت می گردد. زیر مجموعه این دفتر به چهار بخش  مدیریت ریسک های استراتژیک ، قانونی و اجابت الزامات، مالی و گزارش گری و عملیاتی تقسیم گردیده است. این واحد ها وظیفه تسهیل گری مدیریت ریسک سازمانی را در تمامی لایه های شرکت بر عهده  دارند.

 

 

 

 

۲-تحقیقات APQC  نشان می دهد شاخص موفقیت در دستیابی به راهبردها در سازمان هایی که فرایند مدیریت ریسک را در مرحله جاری تحلیل استراتژیک به انجام می رسانند بسیار بیشتر از سایر سازمان ها است. زیرا آنها با استفاده از این تحلیل ها می توانند منایع لازم را برای جاری سازی هر یک از استراتژی ها، متناسب با سطح ریسک پذیری آن اختصاص دهند. شرکت NYISO یکی از اینگونه سازمان ها است که دسته بندی زیر را برای اولویت دهی به ریسک های سازمانی پیشنهاد خود ایجاد نموده است. آن شرکت ریسک های سازمانی را در قالب سه مجموعه قابلیت پایداری (Reliability)، بازار (Market) و شهرت (Reputation) دسته بندی نموده است که  ریسک های سازمانی بر اساس نحوه تاثیر وقایع و احتمال وقوع و شدت اثر آنها بر هر یک از این حوزه ها دسته بندی می گردد.

 

  

۳-شرکت Textron از ابزاری به نام ریسک رادار برای شناسائی و اولویت بندی ریسک 

های سازمانی خود استفاده می نماید. با استفاده از این ابزار، ریسک های سازمانی پس از شناسائی و تحلیل با استفاده از شاخص میزان تاثیر گذاری مالی، دسته بندی می گردند. در این نمودار مشخص می شود که کدام یک از ریسک های سازمانی باید با اقدامات اصلاحی و پیش گیرانه کاهش یابد، برای کدام یک کنترل ها و اقدامات تکمیلی مورد نیاز است و سطح ریسک پذیری سازمان برای هر یک به چه میزان خواهد بود. همچنین با استفاده از این ابزار مالکین هر یک از ریسک ها مشخص گردیده و بازه زمانی مواجهه با آن نیز تعییم می گردد. همانگونه که در نمودار نیز مشخص است، برخی از استراتژی های مواجهه به گونه ای برنامه ریزی شده است تا شدت اثر ریسک را کاهش دهد و برخی دیگر با هدف کاهش احتمال وقوع ریسک برنامه ریزی گردیده اند. این نمودار نشان می دهد، اغلب ریسک های سازمانی به کلی حذف نشده اند بلکه سطح ریسک پذیری ناشی از آنها به میزان قابل قبولی کاهش یافته است.

۴-بر اساس تحقیق سازمان APQC ، تواتر استفاده از نتایج تحلیل ریسک سازمانی در درجه اول به صورت اقتضایی (AS needed) است که تمامی سازمان های پیش رو  در مدیریت ریسک از این رویکرد استفاده می نمایند، در مرحله بعدی، استفاده ۴۰ درصدی سازمان ها از نتایج آنالیز ریسک در مقاطع تحلیل های استراتژیک، سه ماهه و ماهانه می باشد. حدود ۲۰ درصد از سازمان های پیش رو نیز از نتایج مدیریت ریسک به صورت روزمره استفاده می نمایند

 

 

۵-میزان و اولویت  استفاده از هر یک از اطلاعات تحلیل شده در حوزه مدیریت ریسک در سازمان های پیش رو به شرح نمودار زیر است

 

 

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره مدیریت ریسک سازمانی، با ایمیل h.nourian@irisaco.comتماس حاصل نمایید.

استفاده از مطالب فوق با  تنها ذکر مرجع مجاز است

این مطلب را هم ملاحظه نمایید:

آموزش مدیریت ریسک سازمانی

درخواست خدمات مشاوره

فرهنگ ریسک سازمانی