مدل بلوغ ظرفیت، CMM ، CMMi ، سطح بلوغ فرایندها، مدل سازی فرایندها، مدیریت فرایندها حسین نوریان، مشاور مدیریت فرایندها

درباره بلوغ فرایندی :

http://www.braincourt.com/fileadmin/user_upload/Bilder/englisch/PM/S37_Business_Process_Management_3v5.png

دراکثر سازمان‌ها، فرایندهای کسب وکار نامرئی وکمرنگ است. کارکنان معمولاً مدل‌های ذهنی، فرضیات قدیمی، تعمیم‌های کاری و درک خود از روش انجام کارها را، فرایند تعریف می‌کنند. با تعریف سازمان فرایند گرا با مفهوم مجموعه‌ای از فرایندهای ارزش افزا برای مشتری و درآمد زا برای صاحبان کار، لازم است با ایجاد ارتباط مناسب و بحث و تبادل نظر، این برداشت‌های فردی را به مدل و درک مشترکی از فرایندهای کاری تبدیل  نمود. اولین قدم در ایجاد کسب وکار فرایند گرا، ایجاد نگاه جدید به سازمان، با ذره بین فرایندها است.این چیزی است که می‌توان آنرا نگاه فرایندی نامید. ایجاد یک بینش فرایندی مشترک باید شامل تمامی پرسنل سازمان شود.ونه فقط بر روی کاغذ بلکه در عمل صورت گیرد. عدم وجود این فرهنگ سریعترین راه شکست تغییر سازمان می‌باشد. امروزه مدل های مختلفی جهت تسهیل امر مدیریت فرایند ها در سازمانها پیشنهاد گردیده است که مجموعه مدل های فرایندی CMM از جمله آنها است. باید گفت شرط مقدم مدیریت فرایندها، ایجاد بینش فرایندی در کل سازمان است واین وقت وهزینه زیادی می‌گیرد.ولی هیچ راه میانبر دیگری وجود ندارد.سازمانی بدون بینش فرایندی مشترک، مثل ساختن خانه‌ای بدون پی خوب است.به نوبه خود شرط مقدم ایجاد یک بینش مشترک و مستحکم، حمایت، هدایت و همکاری کلیه سطوح مدیریتی سازمان است.که خود را در استراتژی تغییر کسب وکار منطبق بر ایده تامین هر چه بیشتر و بهتر نیازهای شناخته شده و ناشناس مشتری در کوتاه‌ترین زمان و باکم‌ترین هزینه ممکن از یک سو وانجام فرایندهای ارزش افزا ودر امد زا از سوی دیگر باید نشان دهد.

این مطلب را هم ملاحظه نمایید:

اندازه گیری سطح بلوغ فرایندی

مدل بلوغ فرایندی iCMM چیست ؟

Capacity Maturity Model ابزاری برای ارتقا سطح کیفی فرایند های سازمان است. این مدل شاخص های کلیدی عملکرد بهره ور را برای سازمان ها ایجاد می نماید.استفاده از این مدل نقاط قوت و ضعف فرایند های سازمان را مشخص نموده و چهارچوبی را برای تبدیل نقاط ضعف فرایندی به نقاط قوت ایجاد می نماید. این مدل مجموعه ای از تجربیات برتر سازمان های موفق در زمینه مدیریت فرایند های سازمان می باشد.

دامنه کاربرد مدل های CMM :

مدل های CMM برای کلیه سازمانهای پروژه محور مبتنی بر تولید محصول و ارائه خدمات ، کاربرد دارد.

 

چرا استفاده از مدل CMM توصیه می شود؟

 • بسیاری از سازمان ها با استفاده از این مدل توانسته اند سطح کیفی انجام پروژه هایشان را بالا برده و با کاهش زمان انجام پروژه ها بهره وری فرایند های انجام پروژه های خود را به میزان قابل توجهی ارتقا دهند.
 • مدل CMM با بسیاری از مدل های کیفی دیگر سازگار است و از تجربیات موفق بدست آمده در اثر اجرا الزامات آنها، بهره برده است، مدل ها و استاندارد هائی مانند ISO 9000, ITIL , PMBOK , Scrum , Agile , …
 • بسیاری از سازمان های استفاده کننده از این مدل تجربیاتشان را در راستای استقرار موفق این مدل به اشتراک گذاشته اند. سازمان هائی مانند  Boeing, General Motors, JP Morgan, Bosch این مدل را در سازمان های خود استقرار داده اند و تجربیات حاصل از آن را انتشار داده اند که می تواند مورد استفاده سازمان های دیگر قرار گیرد.
 • مدل CMM از لحاظ میزان راهنما ها و شرح الزامات و توصیه ها در بین استاندارد ها و مدل های مشابه منحصر به فرد است.
 • مدل CMM توسط دانشگاه Carnegie Mellon  پشتیبانی شده و تیم کثیری از بهترین متخصصین مدیریت فرایند ها ، مدیریت پروژه ها ، مدیریت کیفیت و بهره وری مرتبا در پایش نتایج آن و ارتقا سطح کیفی این مدل هستند بنابر این می توان گفت این مدل به صورت مستمر در حال بهبود است.

انواع مدل های CMM

CMM for Acquisition:

این مدل برای سازمانهائی که با پیمانکاران متعددی در زمینه انجام پروژه ها همکاری می نمایند تهیه شده است. این مدل به سازمانها کمک می کنند همکاری موثر و پرمنفعتی را با پیمانکاران متعدد شکل داده و از مزایای مالی و کیفی آن بهره برداری نمایند. الزامات و توصیه هائی در زمینه نحوه عقد قرارداد، تعریف سبد پروژه ها، مدیریت زنجیره تامین ، انتخاب پیمانکاران و تامین کنندگان، توافقات سطح کیفی ، پایش و کنترل عملکرد پیمانکاران و … دارد.

CMM for Development :

این مدل برای سازمانهائی که وظیفه طراحی و تولید محصولات را بر عهده دارند تهیه گردیده است. الزامات دقیق و روشن این مدل در زمینه جمع آوری و شناخت نیازمندی های مشتریان و ذینفعان از محصول ،بررسی و صحه گذاری نیازمندی ها، ترجمه به زبان فنی، بررسی راه حل های مختلف طراحی و تولید محصول، الزامات طراحی و تولید محصول و … به کاربران این مدل کمک می نماید طراحی و تولید محصول خود را با سطح کیفی بالاتری انجام داده و ریسک تولید محصول نامناسب را به شدت کاهش دهند. این مدل یک راهنمای بسیار مناسب برای سازمانهائی خواهد بود که می خواهند اشتباهات طراحی و دوباره کاری های تولید محصول را به حداقل برسانند.

CMM for Services :

این مدل برای سازمان های ارائه کننده و مدیریت کننده خدمات کاربرد دارد. الزامات آن از قبیل مدیریت توافقات سطح خدمات، مدیریت پایائی خدمات، مدیریت وقایع و مشکلات و مدیریت استمرار ارائه خدمات برای استفاده کنندگان این مدل این امکان را فراهم می سازد با غنا بخشیدن سطح خدماتی که به مشتریان خود ارائه می نمایند، استمرار سود ده کسب و کار خود را تضمین نمایند.

ویژگی های مدل CMM :

 • نگرش فرایندی :
 • رویکرد استمرار کیفی و بلوغ سازمانی
 • همراستائی فرایند ها با اهداف و استراتژی های کسب و کار سازمان

 

 


سطوح بلوغ فرایندی در CMM

cmmmm

 


 راهکار مدل CMM بر چالش های پروژه های مدیریت فرایند های سازمانی (BMP) چیست ؟

ارائه مدل بلوغ فرایندی :

در بسیاری از استاندارد های کیفی مانند ISO 9000 ، Tick IT ، PMBOK به تشریح الزامات کیفی انجام فعالیت ها و فرایند ها اکتفا شده است و مدل فرایندی مشخصی که به صورت یکپارچه فرایند های سازمان را به همراه ارتباطات و الزامات آنها تشریح کرده باشد ارائه نشده است. در این نوع از استاندارد ها و مدل ها، طراحی مدل فرایندی برعهده سازمان استقرار دهنده گذاشته شده است که معمولا آن سازمان ها بدون استفاده از بهترین تجربیات مدل فرایندی نمی توانند از عهده این مهم  به خوبی برآیند و معمولا بدون استفاده از مدل فرایندی، کارها به صورت فعالیت محور (Functional) طراحی می شوند که نمی تواند فوائد نگرش فرایندی را تامین نماید. مدل CMM مدل فرایندی با تشریح کامل ارائه می دهد که به خوبی این نیازمندی را پوشش خواهد داد.

رویکرد پله پله ای استقرار :

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSy55ajso7zTsgZ-1R_mnA-4pjm6MD7dpTBJNOM86oOSEJy9cXpCUH2JsxHQاستقرار مدل ها و تامین الزامات استاندارد های مختلف معمولا به صورت دفعی و یکباره در سازمان ها انجام می شود. این نگرش از فلسفه بهبود مستمر فرایند ها به دور است و با تقویت تدریجی سطح فرهنگ و دانش سازمانی سازگار نیست لذا درصد موفقیت استقرار مدل ها و استاندارد هائی که دفعی استقرار می یابند معمولا زیاد نیست.

مدل CMM با استفاده از سطوح پنج گانه فرایندی ، ابتدا میزان اولیه بلوغ سازمانی را با استفاده از چک لیست های دقیق مشخص نموده و سپس به صورت پلکانی برای دستیابی به مرحله بالاتر هدف گذاری و برنامه ریزی می گردد. در این حالت رشد و بلوغ فرایندی همزمان با ارتقا فرهنگ سازمانی و سطح دانش سازمانی انجام می گردد.

ارائه توامان الزامات و پیشنهادات :

در اکثر مدل ها و استاندارد ها، کلیه نیازمندی ها به صورت الزام بیان شده است بنابر این سازمانها مکلف به اجرا بند بند الزامات و نیازمندی ها خواهند بود. این حالت موجب می شود مدیریت فرایند ها با چالش ” تعبیر و تفسیر” الزامات مواجه شده و سازمان ها نتوانند الزامات مدل را با ویژگی های سازمانی خود منعطف نمایند. در مدل CMM به بیان اهداف هر فرایند به صورت کلی و اهداف خاص فرایند پرداخته شده است. تامین الزامات این اهداف الزامی است اما راه براورده نمودن آنها با گزینه های مختلف تشریح گردیده است که سازمان ها در براورده ساختن آن الزامات بر اساس یکی از روش های پیشنهاد شده مخیر خواهند بود. در نمودار فوق مواردی که در مدل CMM پیشنهاد و مواردی که الزام گردیده است مشخص شده اند.

ارائه راه حل های توسعه منابع انسانی و کارگروهی :

استقرار مدل ها و استاندارد ها در سازمان ها نیازمند فرهنگ سازمانی قوی و آموزش  های جاری شده گسترده در سازمان ها است. در اغلب مدل ها و استاندارد ها به نقش فرهنگ سازمانی لازم ، کارگروهی مورد نیاز و سیستم های انگیزشی راهگشا در استقرار استاندارد توجهی نشده است و برای آن راهکاری در خود استاندارد پیشنهاد نشده است در حالی که در مدل CMM ، مدل خاص  CMM People به صورت کاملا گسترده و خاص به مقوله فرایند های منابع انسانی پرداخته است.

توجه توامان به چرخه تولید محصول و چرخه مدیریت پروژه ها:

در برخی از مدل ها فرایندهای مرتبط به مدیریت پروژه ها مورد توجه قرار گرفته است مانند مدل PMBOK و در برخی از مدل ها چرخه تولید محصول و یا انجام پروژه ها مورد تاکید قرار گرفته است مانند مدل های RUP اما در مدل CMM برای هر دو حوزه فرایندی مدیریت پروژه ها و تحقق محصول مدل فرایندی ارائه گردیده است. یکپارچگی ایجاد شده در این وضعیت ارزش افزائی زیادی را در نگرش فرایندی در سازمان ها ایجاد خواهد نمود.

  http://itcsfederal.com/Graphics/idealModel_6Sigma_PDCA_v2.jpg

روش استقرار CMM

مدیریت تحول سازمانی

 • کسب حمایت مدیریت ارشد سازمان
 • بررسی وضعیت موجود سازمان از نظر شاخص های کیفی
 • هدف گذاری وضع مطلوب سازمان
 • تشکیل تیم های استقرار
 • آموزش پرسنل
 • پایش و اندازه گیری شاخص های تحول

مدیریت فرایند های سازمانی

 • بررسی فرایندهای موجود و تحلیل فاصله
 • شناخت الزامات CMM
 • تهیه لیست فرایند های سازمان
 • تهیه درخت فرایند ها منطبق بر مدل فرایندی CMM
 • تهیه شناسنامه فرایند ها شامل ویژگی های (SIPOC)

اجرا و استقرار

 • معرفی پروژه های نمونه Pilot
 • اجرا فرایند های تدوین شده با رعایت کامل الزامات در پروژه های نمونه
 • اندازه گیری شاخص های فرایند
 • پیش ممیزی
 • اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • ممیزی نهائی

مدت زمان متوسط ( معمول ) برای دست یابی به سطوح مختلف CMM

از سطح بلوغ

به سطح بلوغ

مدت زمان معمول

یک

دو

۷ ماه

یک

سه

۱۳ ماه

یک

چهار

۱۹ ماه

دو

سه

۸ ماه

دو

چهار

۱۱ ماه

سه

چهار

۶ ماه

سه

پنج

۹ ماه

چهار

پنج

۷ ماه

عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز CMM در سازمان ها بر اساس پژوهش (Fahad H. Alshammari and Rodina Ahmad )

به ترتیب اولویت :

۲۱-Consultation

۱۱-Visibility into the SPI process planning

۱-Training

۲۲-Self-Motivation power

۱۲-Imposed Partner

۲-Management commitment

۲۳-Group focus

۱۳-Management of changement

۳-Gap analysis

۲۴-Cost of appraising

۱۴-Unscheduled events

۴-Turnover of staff

۲۵-Income Level

۱۵-Investments of a company

۵-Review

۲۶-Communication

۱۶-Management and staff involvement

۶-Allocation of resources

۲۷-Financial motives

۱۷-Awareness

۷-Resistance to change

۲۸-Rewards

۱۸-Process documentation

۸-Separation of process and product concerns

۲۹-Market conditions changes

۱۹-Frequency of process assessment

۹-CMM experienced staff

۳۰-Many roles to one person

۲۰-Metrics and measurement

۱۰-Defined SPI implementation methodology

 

فرایند های ّ CMM  for Developmentو سطوح بلوغ سازمانی

ساختار فرایندی مدل CMM for Development از مجموعه ۲۵ فرایند تشکیل شده که این فرایند ها در قالب ۴ حوزه فرایندی و پنج سطح بلوغ به شکل زیر تقسیم بندی شده اند. فرایند های سطح بلوغ دوم عمدتا مربوط به استقرار نظام های مدیریت پروژه ، سطح سوم استقرار فرایند های سازمانی، سطح چهارم استقرار فرایند های پایش و اندازه گیری و سطح پنجم استقرار فرایند های بهبود مستمر هستند.

در روند استقرار CMM معمولا فرایند های مربوط به هر پنج سطح بلوغ مستند و تدوین می گردد اما اجرای آنها در پروژه های پایلوت به صورت سلسله مراتبی بلوغ سازمانی خواهد بود. همانطور که در جدول بعدی مشخص گردیده است با استقرار فرایند های مربوط به سطوح بالاتر کیفیت و کارائی انجام فرایند ها افزایش می یابد.

از نظر شاخص های ” توجه به مدیریت فرایند ها در سازمان ” ، ” پایش و اندازه گیری فرایند ها” و بهبود مستمر فرایند ها ، الزامات مدل CMM از مدل های مشابه به مراتب عمیق تر و سخت گیرانه تر است. این مهم چابکی و تحول مستمر سازمانی را نهادینه می نماید و مشخصات ” سازمان یادگیرنده ” را در سازمان ها تامین می نماید.

.

فرایند های CMM for Development دسته بندی شده در حوزه های فرایندی :

همانطور که در نمودار روبرو مشخص است فرایند های CMM در قالب چهار حوزه فرایندی ” مدیریت پروژه ها” ، ” مدیریت فرایند ها ” ، ” فرایند های پشتیبانی” و فرایند های “مهندسی” نیز تقسیم بندی شده اند. با عنایت به مدل فوق مشخص است که مدل CMM به مبحث مربوط به مدیریت فرایند ها توجه بسیار داشته و مدیریت فرایند های سازمانی BPM را نه در غالب پروژه هائی که در سازمان در برهه های زمانی انجام می شوند بلکه در غالب فرایند های مستمر سازمانی پیش بینی کرده است.

تعاملات ارتباطی ورودی و خروجی ، شرایط رورد و خروج فرایند ها ، شرح مسئولیت ها در فرایند، نحوه پایش و اندازه گیری فرایند ها و ارتباطات میان فرایند ها به صورت کامل در مدل CMM تشریح گردیده است.

 

 فرایند های CMM for Aquisitionو سطوح بلوغ فرایندی:

بسیاری از سازمان ها خود وظیفه انجام پروژه ها مخصوصا پروژه های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات را بر عهده ندارند اما مشتری این نوع پروژه ها هستند و پیمانکاران فرعی را در این راستا مدیریت می نمایند. مدل CMM for Acquisition برای این دسته از شرکت ها طراحی شده است و کاربرد دارد. فرایند هائی مانند ” فرایند توافق با مشتریان” ، ” فرایند تهیه و تعیین نیازمندی های خرید” ، ” وارسی تامین” ، ” صحه گذاری تامین ” و … فرایند هائی هستند که کیفیت فرایند تامین را در اینگونه از سازمانها تضمین می نمایند در این مدل فرایند هائی نیز به منظور مدیریت کلان پروژه های تامین و نیز مدیریت پیمانکاران و تامین کنندگان فرعی پیش بینی شده است.

Process Area

Category

Maturity Level

Agreement Management (AM)

Project Management

۲

Acquisition Requirements Development (ARD)

Acquisition Engineering

۲

Acquisition Technical Management (ATM)

Acquisition Engineering

۳

Acquisition Validation (AVAL)

Acquisition Engineering

۳

Acquisition Verification (AVER)

Acquisition Engineering

۳

Causal Analysis and Resolution (CAR)

Support
 

۵

Configuration Management (CM)

Support
 

۲

Decision Analysis and Resolution (DAR)

Support

۳

Integrated Project Management (IPM)

Project Management

۳

Measurement and Analysis (MA)

Support
 

۲

Organizational Process Definition (OPD)

Process Management

۳

Organizational Process Focus (OPF)

Process Management

۳

Organizational Performance Management (OPM)

Process Management

۵

Organizational Process Performance (OPP)

Process Management

۴

Organizational Training (OT)

Process Management

۳

Project Monitoring and Control (PMC)

Project Management

۲

Project Planning (PP)

Project Management

۲

Process and Product Quality Assurance (PPQA)

Support

۲

Quantitative Project Management (QPM)

Project Management

۴

Requirements Management (REQM)

Project Management

۲

Risk Management (RSKM)

Project Management

۳

Solicitation and Supplier Agreement Development (SSAD)

Project Management

۲

فرایند های  CMM for Services و سطوح بلوغ فرایندی:

برخی از سازمان ها تولید کننده محصولات و یا انجام دهنده پروژه های توسعه نبوده بلکه ارائه دهنده سرویس های فن آوری اطلاعات و ارتباطات هستند. مدل CMM  for Servicesجهت این دسته از سازمان ها معرفی گردیده است با این هدف که بتوانند چهارچوب مناسبی را برای طراحی و استقرار فرایند های مناسب با کسب و کار خود پایه گذاری نمایند. فرایند های ” مدیریت پایائی خدمات” ، مدیریت ریسک خدمات ” ، ” مدیریت پیشگیری و حل وقایع ” ، ” مدیریت پیکربندی “، ” مدیریت استمرار خدمات” و … فرایند هائی هستند که از ارائه سرویس مناسب به مشتریان حصول اطمینان می نمایند.

این مدل به لحاظ کاربرد و ماهیت با برخی دیگر از مدل ها مانند ITIL و Cobit   مشابهت دارد. در نمودار های بعدی به ارتباط فرایندی مدل CMM و استاندارد ISO 20000 ( بر مبنای چهارچوب ITIL ) اشاره شده است.همانطور که دراین  نمودار ها مشخص است الزامات مدل CMM برای سازمان های ارائه کننده خدمات سرویس وپشتیبانی به مراتب غنی تر از ISO 20000 می باشد. و با تامین الزامات CMM عمده الزامات مدل ITIL نیز تامین می گردد.

Process Area

Category

Maturity Level

Capacity and Availability Management (CAM)

Project and Work Management

۳

Causal Analysis and Resolution (CAR)

Support

۵

Configuration Management (CM)

Support

۲

Decision Analysis and Resolution (DAR)

Support

۳

Incident Resolution and Prevention (IRP)

Service Establishment and Delivery

۳

Integrated Work Management (IWM)

Project and Work Management

۳

Measurement and Analysis (MA)

Support

۲

Organizational Process Definition (OPD)

Process Management

۳

Organizational Process Focus (OPF)

Process Management

۳

Organizational Performance Management (OPM)

Process Management

۵

Organizational Process Performance (OPP)

Process Management

۴

Organizational Training (OT)

Process Management

۳

Process and Product Quality Assurance (PPQA)

Support

۲

Quantitative Work Management (QWM)

Project and Work Management

۴

Requirements Management (REQM)

Project and Work Management

۲

Risk Management (RSKM)

Project and Work Management

۳

Supplier Agreement Management (SAM)

Project and Work Management

۲

Service Continuity (SCON)

Project and Work Management

۳

Service Delivery (SD)

Service Establishment and Delivery

۲

Service System Development (SSD)

Service Establishment and Delivery

۳

Service System Transition (SST)

Service Establishment and Delivery

۳

Strategic Service Management (STSM)

Service Establishment and Delivery

۳

Work Monitoring and Control (WMC)

Project and Work Management

۲

Work Planning (WP)

Project and Work Management

۲


نحوه مستند سازی فرایند ها در CMMI :

متناسب با سایر متد های مدیریت فرایند های سازمانی (BPM) در مرحله طراحی فرایند ها ، مدل فرایندی سازمان با توجه به الزامات CMMI و الگوی فرایندی ارائه شده در آن مدل تدوین می گردد.  مدارکی که در این مرحله تهیه و تدوین می گردند عبارتند از :

درخت فرایندی سازمان :

در این مدرک لیست کلیه فرایند های اصلی سازمان تهیه شده و بر اساس سلسله مراتب درختی تا ریز ترین مرحله ( زیر فرایند های سطح ۲ ، زیر فرایند های سطح۳ و …) شکسته می گردد.

نقشه فرایندی سازمان :

این مدرک به منظور ترسیم ارتباطات فعالیتی و داده ای میان فرایند ها , تهیه می گردد.  این سند هممچنین نشان دهنده نقش های واحد ها و افراد مختلف در اجرا فرایند های سازمان می باشد.

شناسنامه فرایند های سازمان :

مجموعه مدارکی تحت عنوان شناسنامه فرایند های سازمان تهیه می گردد که در آن مجموعه، شرح کامل و جامع نحوه اجرا فرایند ها تشریح می گردد.. این مجموعه از مدارک به ازاء کلیه فرایند ها در کلیه سطوح درخت فرایندی تهیه می گردد که شامل اطلاعات زیر برای هر یک از فرایند ها خواهد بود.

آیتم شناسنامه فرایند ها

شرح

هدف از فرایند

در این آیتم اهداف سازمانی انجام فرایند با توجه به حوزه فرایندی آن و ارتباط آن با اهداف کلان سازمان تشریح می گردد

شرایط ورود به فرایند

زمان، مکان، حالت، رویداد و یا هر شرایط دیگری که با وقوع آن فعالیت های فرایند شروع می شود

ورودی های فرایند

داده هائی که جهت انجام فرایند به آن نیاز است ابتدا باید جمع آوری شده باشند

فعالیت های فرایند

مجموعه ای از فعالیت ها که توسط افراد و واحد های مختلف انجام می شود تا فرایند به اهداف خود برسد

خروجی های فرایند

داده های مورد انتظار که در اثر انجام فرایند ایجاد می شود و می تواند مورد استفاده در فرایند های دیگر قرار گیرد

ارزش افزوده

ارزش افزوده کمی، کیفی، درامدی و … که در اثر اجرا فرایند به دست می آید

شرایط خروج

زمان، مکان، رویداد و یا هر حالت و یا شرایط دیگر که موجب می شود فعالیت های فرایند خاتمه یافته و یا انجام فرایند به اتمام برسد

نکات کلیدی

نکات و پبشنهادات و درس آموخته هائی که موجب خلق ارزش افزوده بیشتر برای فرایند می شود.

شاخص های اندازه گیری

شاخص های عددی که با استفاده از آن بتوان میزان کارائی و اثر بخشی و یا کیفیت انجام فرایند را اندازه گیری نمود

وارسی و اعتبار سنجی

روشی که با آن درستی انجام فعالیت های فرایند و میزان دستیابی به اهداف آن کنترل می گردد

ارتباط با دیگر فرایند ها

نحوه ارتباط ورودی ها و خروجی های فرایند با فرایند های دیگر

ممیزی نظام مدیریتی مبتنی بر الکوی CMMI

سازمان SEI ( Software Engineering Institute ) چهارچوب مشخصی را از روال های ممیزی کیفی جهت رده بندی و لول بندی سازمان ها بر مبنی مدل CMMI طراحی نموده است که SCAMPI ( Standard Appraisal Method for Process Improvement )  خوانده می شود.  این ممیزی می تواند به صورت داخلی و یا توسط ممیزان واجد صلاحیت و گواهینامه ارائه شده توسط سازمان SEI انجام شود. متد SCAMPI شامل چهار فاز است که اهداف و فعالیت های آن به شرح جدول زیر می باشد.

فاز

فرایند

اهداف

فعالیت ها

برنامه ریزی و آمادگی

بررسی نیازمندی ها

بررسی فعالیت های سازمان و اهداف آن به منظور تعین الگوی ممیزی و انتخاب ممیزین حائز صلاحیت

           بررسی اهداف ممیزی

           جمع آوری داده های مرتبط با سازمان ممیزی شونده

           بررسی محدودیت های ممیزی

           تعین دامنه انجام ممیزی

           بررسی خروجی های مورد انتظار از ممیزی

           ایجاد تعهد لازم نسبت به موارد فوق در تیم ممیزی

تهیه برنامه ممیزی

مستند سازی نیازمندی های ممیزی شامل فرضیات ، تعهدات ، محدودیت ها، ریسک ها و ..

           تهیه چهارچوب و روش انجام ممیزی

           تعیین و  بررسی منابع لازم برای ممیزی

           محاسبه هزینه ممیزی

           برنامه ریزی فعالیت های پشتیبانی

           مستند سازی و مدیریت ریسک ها

           ایجاد تعهد نسبت به برنامه ممیزی

انتخاب و آماده سازی تیم ممیزی

حصول اطمینان از اینکه افراد آگاه،آماده،با تعهد و آشنا به سازمان ممیزی شونده در ممیزی شرکت خواهند نمود

           انتخاب سر ممیزی

           انتخاب تیم ممیزی

           بررسی و مستند سازی عدم وجود تضاد منافع

           آماده سازی تیم

آمادگی برای انجام ممیزی

ایجاد اطمینان از آمادگی برای انجام ممیزی توسط تیم ممیزی  با اطمینان از وجود برنامه ممیزی، شناخت سازمان ممیزی شونده، شناخت محدودیت ها و ریسک ها،و تهیه روش جمع آوری داده ها

           بازنگری آمادگی ممیزی

           تهیه روش جمع آوری داده های ممیزی

انجام ممیزی

ایجاد آمدگی در سازمان ممیزی شونده

حصول اطمینان سازمان ممیزی شونده از اهداف و روش ممیزی

           برگزاری جلسه گشایش

           ارائه و توضیح اهداف و روش ممیزی به افراد ممیزی شونده

           ایجاد تعهد به همکاری آگاهانه در تیم ممیزی شونده

بررسی شواهد دستیابی به اهداف فرایند ها

بررسی تجربیات و عملکرد های سازمان ممیزی شونده در دستیابی به اهداف فرایند های ارائه شده در مدل CMMI

           مصاحبه با مالکین فرایند ها

           مشاهده موثر سوابق اجرای فرایند ها در سازمان

           مستند سازی شواهد و سوابق مشاهده شده

 

وارسی و صحه گذاری شواهد

بررسی تطبیقی شواهد جمع آوری شده با الزامات و اهداف فرایند های CMMI

           مقایسه تطبیقی شواهد بدست آمده با الزامات

           بررسی نقاط ضعف و قوت فرایندی

           بررسی راهکار های بهبود فرایندها

تهیه نتایج ممیزی

ثبت دقیق ، موثر و قابل ارائه نتایج ممیزی

           بررسی میزان بلوغ هر فرایند

           بررسی میزان بلوغ هر حوزه فرایندی

           بررسی و تعیین میزان بلوغ سازمان

           مستند سازی سوابق بررسی

گزارش دهی نتایج

ارائه نتایج ممیزی

تهیه و ارائه نتایج ممیزی به گونه ای که سازمان ممیزی شونده بتواند جهت بهبود فرایند های خود از آن استفاده نماید

           برگزاری جلسه پایانی

           ارائه موثر نتایج و راهکار ها

           رفع ابهام از نتایج ارائه شده

پوشه بندی و نگهداری تنایج ممیزی

نگهداری موثر سوابق ممیزی جهت استفاده های بعدی

           جمع آوری و مستند سازی درس آموخته ها

           تکمیل فرم های پایانی ممیزی

           ارسال نتایج به سازمان SEI

           آرشیو و نگهداری موثر سوابق ممیزی

 

این مطلب را هم ملاحظه نمایید:

افزایش بلوغ فرایندهای کسب و کار

آموزش پیشرفته مدیریت فرایندها

استفاده از مطالب فوق با ذکر منبع مجاز است

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره استقرار فرایندها با استفاده از الگوی CMM با ایمیل

hossein.nourian@gmail.com

تماس حاصل فرمایید.

درخواست خدمات مشاوره

به اشتراک بگذارید:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail