قواعد پلتفرم های کسب و کار ، اصول پلتفرم های کسب و کار ، طرح ریزی پلتفرم ها ، توسعه پلتفرم ها ، الزامات پلتفرم ها ، طرح ریزی اکوسیستم های کسب و کار حسین نوریان ، مشاور مدیریت استراتژیک و طرح ریزی اکوسیستم های کسب و کار

چگونه می توانیم از شکست پلتفرم ها جلوگیری کنیم؟

حسین نوریان ، مشاور مدیریت استراتژیک و طرح ریزی پلتفرم ها

اکوسیستم های تجاری، به ویژه آنهایی که بر روی پلتفرم های دیجیتال ساخته شده اند، یک پدیده نسبتاً جدید هستند. اگر بخواهیم بر مدل این نوع مدل های کسب و کار تسلط پیدا کنیم، دیگر مفاهیم مدیریت سنتی تحلیل صنعت و زنجیره ارزش کافی نیست و راه به جایی نمی برد. این حقیقتی است که بسیاری از بنیان گذاران، مدیران و سرمایه گذاران مجبور بوده اند که آن را به سختی یاد بگیرند. تجربه شکست های متعدد و بسیار زیاد در حوزه پتفرم های کسب و کار باید ما را متواضع کند و بدانیم که درباره آنها چندان نمی دانیم اولین گام در طرح ریزی پلتفرم ها آن است که ما محدودیت های خود را درک کنیم و مطابق واقعیات یک پلتفرم دیجیتال جدید ایجاد نماییم و از شکست های متعدد در این زمینه درس بگیریم.

ما باید بدانیم که نمی توان اکوسیستم های کسب و کار را از ایتدا برای همیشه طرح ریزی و طراحی کرد. زیرا قابلیت مهمی که پلتفرم ها باید از آن برخوردار باشند، انطباق پذیری موثر با محیط است و تنها راه موفقیت در درازمدت، سازگاری و اصلاح طرح با پیش‌بینی تغییرات در بازارها، فناوری‌ها، مقررات و روندهای اجتماعی است.

بنابر این لازم است که مدیران کسب و کارهای پلتفرمی از معیارهایی برخوردار باشند که مداوما کسب و کار خود را با آن بسنجند و از حرکت در مسیر مناسب اطمینان حاصل نمایند. این مطلب می تواند در این زمینه می تواند برای شما راهگشا باشد. تطبیق پذیری با محیط باید به ما بگوید که چگونه مدل کسب و کار را تغییر دهیم و یا در زمان مناسب از آن خارج شویم تا سرمایه بیشتری به هدر نرود.

 

معیارهای بررسی آنکه آیا پلتفرم ارزش های پیشنهادی مناسبی دارد یعنی آیا چالش مهمی را از مشارکت کنندگان در آن حل می کند؟

 • آیا اکوسیستم شما ارزش های پیشنهاد مشخص و مناسبی را برای همه اعضای آن فراهم می کند؟
 • آیا اکوسیستم ایجاد شده می تواند هزینه های مختلف واسطه گری در بازارهای مرتبط را حذف کند یا آنها را کاهش دهد
 • آیا روال مناسبی برای بررسی مداوم و ایجاد تغییرات در ارزش پیشنهادی پلتفرم وجود دارد؟

این ریسک عمدتا درباره پلتفرم های B2B موثر است

پیکره بندی نامناسب در اکوسیستم

 • آیا شما از تصویری روشن راجع به فعالیت ها، بازیگران، نقش ها و ارتباطات در اکوسیستم پلتفرم برخوردار هستید؟
 • آیا شما از قابلیت لازم برای متقاعد سازی به عضویت و نگهداشت مشارکت کنندگان برخوردار هستید؟
 • آیا تمام تکنولوژی های لازم برای ایجاد و بهبود ارزش پیشنهادی فراهم شده است و با آن همسو شده است؟

این ریسک برای پلتفرم ها با مشارکت کنندگان متنوع بسیار موثر است

نظام سرپرستی و حاکمیتی نامناسب بر پلتفرم

 • آیا پلتفرم به اندازه کافی باز هست تا محرک افزایش مقیاس، رشد و تنوع در پلتفرم بشود
 • آیا پلتفرم به اندازه کافی بسته است که محرک بهبود کیفیت و کنترل موثر بر آن بشود
 • آیا مدل سرپرستی به آن اندازه منعطف هست تا بتواند با دگرگونی های بازار و تکنولوژیک منطبق گردد

این ریسک برای شبکه های اجتماعی و اکوسیستم های بسیار باز موثر است

جریان درامدی ناموثر

 • آیا جریان درامدی ایجاد شده موجب منفعت برای همه مشارکت کنندگان در پلتفرم می شود؟
 • آیا جریان درامدی محرک افزایش مقیاس در تراکنش های داخل پلتفرم می شود؟
 • آیا شیوه های انگیزاننده ( با روش ایجاد منفعت و ارایه سوبسید ) برای سمت مناسبی از پلتفرم در نظر گرفته شده است؟ به مشارکت کنندگان مناسبی انگیزه می دهد؟

این ریسک درباره پلتفرم های B2C موثر است

استراتژی معرفی به بازار (لانچ) نامناسب

 • آیا می توانید حداقل موثر از تعداد مشتریان و تامین کنندگان را در پلتفرم جذب کنید؟
 • آیا بر بخشی از بازار و مشارکت کنندگان که کمترین تمایل برای مشارکت کردن را دارند تمرکز کرده اید؟
 • آیا می توانید شبکه موثر مثبتی را ایجاد کنید که به صورت مستمر خود را تقویت کند و مقیاس را افزایش دهد؟

این ریسک برای پلتفرم های در معرض رقابت زیاد و نیازمند سرمایه گذاری بالا موثر است

دفاع و حمایت ضعیف از پلتفرم

 • آیا برای ایجاد رضایت و وفاداری مشتریان برنامه موثری دارید؟ و هزینه ترک و جایگزینی پلتفرم را برای آنها افزایش داده اید؟
 • آیا موانع ورود کافی برای تازه واردها (رقبای جدید) ایجاد کرده اید؟
 • آیا نظام شفافی برای مراقبت از تطبیق با قوانین و مقررات و پذیرش اجتماعی بلند مدت ایجاد کرده اید؟

 

استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره مدیریت استراتژیک با ایمیل hossein.nourian@gmail.com تماس حاصل نمایید.

قواعد مدیریت بر اکوسیستم و پلتفرم