مدیریت دانش سازمانی ، مدیریت با دانش ، مشاوره مدیریت دانش ، دانش سازمانی ، دوره آموزشی مدیریت دانش حسین نوریان ، آزاده عسکری ، مشاور مدیریت دانش ، مدرس مدیریت دانش

مدیریت دانش : ضرورت، منافع و اهداف

ضرورت مدیریت دانش سازمانی :

تشدید فضای رقابتی، از هم گسیختگی بازارها، ورود سریع و اثرگذار محصولات یا روشهای جایگزین و بروز تغییرات و عدم قطعیتهای پرتکرار در فضای کسب و کار موجب شده است تا مزیتهای رقابتی سازمانها کم تاثیر شده یا پایداری خود را در میان مدت و دراز مدت از دست بدهند. اکنون بسیاری از شرکت ها مشخصات یک سازمان پیچیده را دارا می باشند و با چالشهای بسیاری دست به گریبان هستند. این چالشها می توانند برای آنها منشا فرصتها و تهدیدهای بسیاری در کسب و کارشان باشد. مواجهه موثر با این چالشها نیازمند آن است که دانش کافی، کارا، نهادینه شده و در دسترسی برای مدیران و کارکنان کلیدی سازمان فراهم گردد تا پشتیبان تصمیم گیری کارامد آنها باشد. از سوی دیگر امروزه سرعت رشد دانش بسیار زیاد است به طوری که بیش از ۹۰ درصد سرشاخه های علوم و اطلاعات فنی در سال‌های اخیر تولید شده که همین سرعت رشد و عمر متوسط کوتاه آن-چیزی کمتر از چهار سال- موجب کاهش چرخه عمر پایداری مزیت‌های رقابتی می‌شود. از همین رو توجه و اهتمام به استقرار نظام‌های مدیریت دانش در بین سازمان‌ها عمومیت یافته و بنگاه‌های مختلف هر یک به فراخور قابلیت‌های داخلی و برداشتشان از مفهوم مدیریت دانش، مجاب به بهره برداری از آن شده اند. جدای از این مساله، دنیای رقابتی امروز فرصت تکرار اشتباه را نمی‌دهد. از همین رو حیات سازمان‌ها و پیشتازی در رقابت، منوط به “حفظ مزیت رقابتی”، “نوآوری”، “عدم تکرار اشتباه”، “درس‌گیری از تجارب گذشته” و… است. از سوی دیگر، حرکت به سمت عرضه محصولات دانش بنیان اهمیت مدیریت دانش را بیش از پیش ساخته است. مضاف بر آن، پیچیدگی فضای رقابتی و سرعت زیاد‌ تغییرات در فضای رقابتی و سازمان‌ها، پاسخگویی به آن را دشوار کرده و جز با بهره‌مندی از مدیریت دانش پاسخگویی به آن ممکن نیست.

ذینفعان کلیدی مدیریت دانش سازمانی

• هیات مدیره :
به جهت استمرار ارزش آفرینی کسب و کار با حفظ و ایجاد مزیت‌های رقابتی با فراهم آوری دانش مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک
• مدیر عامل :
به جهت بهبود مستمر عملکرد سازمان، تامین انتظارات و نیازمندی های ذی نفعان با به کارگیری دانش سازمان در اجرای استراتژی ها و فرایند های کسب و کار در لایه های مختلف هرم سازمانی.
• مدیران میانی :
به جهت فراهم آوری دانش مورد نیاز برای تصمیم‌گیری عملیاتی و افزایش بهره وری اثربخشی فعالیت های عملیاتی و پشتیبانی
• کارکنان :
به جهت توسعه ی شایستگی ها و توانمندی ها در اثر درونی سازی دانش سازمانی
• سایر ذینفعان :
به جهت برخورداری از خدمات و محصولات با ارزش تر ناشی از دانش سازمانی به کار گرفته شده در طراحی و توسعه محصولات و خدمات

اهداف مدیریت دانش :

مدیریت دانش با دو تعبیر به شرح زیر شناخته می‌شود

شیوه مشاوره این گروه بر اساس مدیریت با دانش است و از این رو اهداف مدیریت دانش در قالب نمودار زیر خلاصه گردیده است:

حل‌ مسائل سازمان با دانش

در فضای رقابتی امروز و پیچیدگی‌های سازمان، مدیران با مسائل پیچیده تری درگیر شده اند، استفاده از یک سیستم مدیریت دانش کارآمد می تواند بر کیفیت و سهولت تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد.

نوآوری سازمان

حفظ و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در محصولات و خدمات عاملی است که حیات سازمان را تضمین می کند. نوآوری به عنوان یک مزیت رقابتی، محصول دانشی است که با به کار گیری یک سیستم مدیریت دانش کارآمد حاصل می شود.

فراهم آوری دانش لازم برای تصمیم گیری مدیران

همانطور که ذکر شد رقابت های تنگاتنگی میان سازمان ها وجود دارد. با توجه به پیچیدگی فضای رقابتی و سازمان، لازم است مدیران در تصمیم گیری های خود از افق دید وسیعی برخوردار باشند، مدیریت دانش می تواند در زمان تصمیم گیری مدیران، دانش مورد نیاز آنها را فراهم کند.

حفاظت از دانش سازمان

در سازمانهایی که مدیریت دانش اجرا نمی شود با خروج افراد از سازمان تجربه و دانش آنها نیز از سازمان خارج می شود. با اعمال مدیریت دانش، دانش ضمنی کارکنان استخراج شده و علاوه بر انتقال تجربیات از تکرار اشتباهات نیز جلوگیری خواهد شد.

درآمدزایی از طریق تجاری سازی دانش سازمان

سازمانها میتوانند با بکارگیری دانش حاصل شده در خدمات یا محصولات خود و ایجاد نوآوری و مزیت رقابتی افزایش درآمد چشم گیری به وجود آورند. امروزه بسیاری از سازمانها علاقه‌مند به تولید و ارائه خدمات و محصولات دانشی هستند. از همین رو می‌توان با تجاری سازی دانش، به درآمد سازمان افزود.

ارتقا سطح توانمندی و شایستگی کارکنان

خلق و استخراج دانش سازمان

اعضای سازمان هریک بسته به جایگاه خود، تجربه ای در حل مسائل مربوط به حوزه کاری خود دارند. مدیریت دانش کمک میکند تا این تجربه، استخراج شده و در اختیار دیگران نیز قرار بگیرد.

به کارگیری عوامل موفقیت یک بخش در بخش های دیگر

خلاقیت فردی و دانش ضمنی عوامل موثر بر موفقیت بخشها می یاشند. با وجود آنکه مسئولیتهای هر بخش سازمان متفاوت با دیگری است اما با استفاده از مدیریت دانش می توان از تجارب بخشها برای موفقیت بخشهای دیگر استفاده کرد.

 

تهیه شده توسط آزاده عسگردی ، حسین نوریان

استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا درخواست مشاوره مدیریت دانش سازمانی با ایمیل hossein.nourian@gmail.com تماس حاصل نمایید.

این مطلب را هم مطالعه نمایید

https://hosseinnourian.com/%d8%ad%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/