حسین نوریان، مشاور مدیریت کسب و کار مشخصات فردی و سوابق کاری حسین نوریان

دریافت تقدیرنامه از بنیاد جهانی انرژی سازمان ملل متحد برای تدوین مدل مدیریت استراتژیک بر مبنای اهداف پایداری

تدوین مدل مدیریت استراتژیک بر مبنای اهداف پایداری مفتخر به دریافت تقدیر نامه بنیاد جهانی انرژی

تائید صلاحیت شده رسمی به عنوان مشاور مدیریت استراتژیک و ریسک سازمانی توسط شرکت SUSTAINEVER اتریش

امکان ایفای نقش به عنوان مشاور از سوی شرکت SUSTAINEVER

برگزیده به عنوان مهندس برتر در سال 1395

بر اساس ارزیابی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان و انجمن خدمات مهندسی در جشنواره روز مهندسی برگزار شده در اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان اصفهان

معرفی به عنوان چهره هفته روزنامه دنیای اقتصاد در حوزه مشاوره مدیریت

تقدیر در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان برای تحلیل استراتژیک اکوسیستم کشاورزی

توصیه نامه ها