مشاوره مدیریت ریسک سازمانی، حسین نوریان، مدرس مدیریت ریسک سازمانی، دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی، آموزش مدیریت ریسک آموزش مدیریت ریسک سازمانی، ریسک سازمانی، ریسک استراتژیک

آزمودن روش های پیشین بهره تازه ای ندارد، اندیشه را نو کنیم

از آنجا که وظیفه ذاتی هر سازمان ارزش آفرینی برای سهام داران است و در عین حال هر شرکت در محیط کسب و کار خود با عدم قطعیت های فراوانی رو به رو است، مدیریت ارشد باید بتواند تصمیم بگیرد چه میزان از این عدم قطعیت ها را می تواند با هدف دستیابی به ارزش مورد انتظار برای ذی نفعان بپذیرد و از چه میزان از آن‌ها باید صرف نظر نماید یا راهکار مواجهه ای مناسب برای کاهش مخاطرات آن به کار بندد. عدم قطعیت های محیط کسب و کار همزمان می توانند فرصت ها و تهدیدهایی را برای سازمان به همراه داشته باشد و میزان و شکل تاثیر آنها بستگی کامل به رویکردی دارد که مدیران شرکت در مقابل آن اتخاذ می نمایند. در صورت تحلیل صحیح و دقیق عدم قطعیتها، فرصتهای بسیار ارزشمندی به وجود می آید و در صورت ناتوانی در مدیریت آنها، مخاطرات جدی گریبان گیر سازمان و ذی‌نفعان آن خواهد شد. پس مهم ترین هدف از اجرای فرایند مدیریت ریسک، استفاده از فرصت های ناشی از عدم قطعیت ها و حفاظت از منافع ذی‌نفعان در برابر مخاطرات آن است. از جمله دیگر اهداف اجرای فرایند مدیریت ریسک می توان به موارد زیر اشاره کرد: • شناسایی ریسکهای سازمانی و تاثیرات آن برای تعیین استراتژیهای سازمان (مرحله تحلیل محیطی و داخلی) • تعیین دقیق روشهای مواجهه با ریسک شامل پذیرش، اجتناب، کاهش و تسهیم • کاهش هزینه های ناشی از غافل گیری در کسب و کار سازمان با شناسایی ریسکهای پیش رو و حذف و کاهش مخاطرات آنها. • افزایش تاثیر فرصتها با شناسایی به هنگام وقایع پیش رو برای سازمان و استفاده از منافع حاصل از آن. • استفاده بهینه از سرمایه با تخصیص بهینه آن در حوزه های مختلف با توجه به ریسک پذیری آنها • حصول اطمینان از پیروی از قوانین و الزامات مرتبط با مدیریت ریسک که از طرف ذی نفعان سازمان در صنعت بانکداری بیان شده است
خروجی های مورد انتظار از پروژه مشاوره مدیریت ریسک

در اثر انجام پروژه مشاوره مدیریت ریسک سازمانی خروجی های تحلیلی ایجاد می گردد که به شرح زیر خواهند بود:

فرایند و متدلوژی مدیریت ریسک ( متناسب سازی شده برای سازمان ) ، سند سازماندهی مدیریت ریسک در سازمان ، اسناد ذایقه ریسک سازمان و واحدهای سازمانی،  نتایج تحلیل انتظارات ذینفعان و همسو سازی با استراتژی، نتایج شناسایی ریسک استرتژیک، نتایج ارزیابی ریسک، گزارش راهکارهای مواجه ای موثر برای ریسک ها، سنجه های پایش و اندازه گیری فرایند مدیریت ریسک، فرمت گزارشات کنترل ریسک، روش و فرمت های مدیریت دانش ریسک

عوامل کلیدی موفقیت

تجربه چندین ساله این گروه در ارایه مشاوره مدیریت ریسک به بیش از سی سازمان نشان می دهد که اولویت بخشی و در نظر گرفتن موارد زیر موجب موفقیت در استقرار موثر این نظام در سازمان خواهد شد:

ایفای نقش رهبری موثر مدیریت ارشد از طریق الگودهی به کارکنان، برگزاری اثربخش دوره های آموزشی، فرهنگ سازی مدیریت ریسک به عنوان یک وظیفه مدیریتی مستمر در سازمان، تدوین موثر اسناد ذایقه ریسک سازمانی، فراهم آوری اطلاعات پایه ای و رصد نشانه های تغییر از محیط کسب و کار سازمان، سازماندهی مناسب تیم های تحلیل ریسک، ایجاد یکپارچگی میان تحلیل های ریسک و استراتژی در سازمان، سازماندهی موثر ساختار تسهیل گری مدیریت ریسک در شرکت، نفوذ مدیریت ریسک در فرایندها و لایه های مدیریتی سازمان

مدت زمان مورد نیاز برای اجرای موثر پروژه

تجربه این گروه مشاوره نشان می دهد برای انجام مراحل ذکر شده و تولید خروجی های مورد انتظار به گونه ای که مدیریت سازمان بتواند بازخورد رویکردهای اتخاذ شده را مشاهده کند، مدت زمانی در حدود 4 تا 6 ماه مورد نیاز است که در این مدت گروه مشاورین بین 20 تا 25 نفر روز در انجام پروژه مشارکت خواهند داشت طبیعتا این زمان به دامنه شمول مدیریت ریسک (واحدها و فرایندها) و میزان تخصیص نیروی تسهیل گری در سازمان کارفرما نیز بستگی خواهد داشت.

حوزه های مدیریت ریسک سازمانی در دامنه پروژه

رویکرد این گروه مشاوره در مدیریت ریسک سازمانی در انجام کامل آن در حوزه های مختلف مکعب ریسک COSSO شامل مدیریت ریسک استراتژیک (محیطی و داخلی)، ریسک عملیات و فرایندها، ریسک مالی و سرمایه گذاری و ریسک تطبیق با قوانین و مقررات خواه بود. اگر سازمان مشتری دارای کسب و کارهای زیر مجموعه متنوع و متعدد باشد، با توجه به ماهیت و فلسفه یکپارچگی در مدیریت ریسک پیشنهاد می شود که مدیریت ریسک سازمانی در سازمان مادر و هر یک از کسب و کارها به صورت یکپارچه انجام شود.

مراحل انجام

بر اساس الگوی COSSO مدیریت ریسک سازمانی در فرایندی شامل گام های زیر انجام خواهد شد:

سازماندهی مدیریت ریسک در شرکت، تدوین متدلوژی مدیریت ریسک ، تشکیل تیم های تحلیل ریسک، تدوین اسناد فلسفه و ذایقه ریسک سازمانی، تحلیل ذینفعان با رویکرد مدیریت ریسک، جمع آوری عدم قطعیتهای داخلی و محیطی سازمان، تحلیل عدم قطعیت های محیطی و نحوه تاثیر گذاری آنها به عنوان ریسک های سازمانی، تحلیل آستانه ریسک پذیری سازمان در مقابل هر یک از عدم قطعیت ها، ارزیابی و تحلیل کمی ریسکها، تحلیل و تدوین روش های مواجهه، تدوین برنامه های اجرایی برای رویکردهای مواجه ای،  تدوین دستورالعمل های پایش و کنترل ریسک های سازمانی، تدوین دستورالعمل و اجرای مدیریت دانش ریسک های سازمانی، تدوین دستورالعمل و اجرای کنترل ریسکها.

مزیت های این گروه مشاوره

به منظور ایجاد ارزش آفرینی مورد انتظار برای کارفرمایان، این گروه مشاوره قابلیت های زیر را جهت انجام کیفی و موثر پروژه های مشاوره ایجاد کرده است:

برخورداری از تجربه انجام بزرگترین پروژه های مشاوره مدیریت ریسک سازمانی در سطح کشور، به کارگیری کارشناسان کارازموده در هر حوزه از مدیریت ریسک ( استراتژیک، فرایندها، مالی و تطبیق)، برخورداری از متدلوژزی های مرجع مدیریت ریسک و مدل های فرایندی مربوطه، ارائه خدمات آموزشی مدیریت ریسک برای غنا بخشی به پروژه مشاوره و فرهنگ سازی موثر مدیریت ریسک، فراهم آوری اطلاعات بهینه کاوی ریسکهای محیط کسب و کار و مگاترندهای هر صنعت/ ایجاد رویکرد تلفیق بین چرخه های مدیریت ریسک سازمانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت فرایندها و مدیریت دانش

متدلوژی های مرجع

به منظور بهره گیری موثر از دانش و درس آموخته های جهانی، این گروه مشاوره از متدلوژی های علمی و آزموده شده زیر در مشاوره مدیریت ریسک سازمانی استفاده می کند:

APQC Risk Management Process , FMEA , COSO Methodology , ISO 31000;2009, M-O-R Risk Frame Work، Deloitte Risk Framework

سوابق اجرا

برخی از سوابق مشاوره ای و آموزشی این گروه:

شرکت ایریسا، گروه صنایع غذایی اصالت، شرکت افرا چوب ایرانیان، شرکت بهتراشان، شرکت فولاد مبارکه، شرکت فولاد اکسین، شرکت فولاد امیرکبیر، شرکت اک تک، شرکت ونوس شیشه، پژوهشگاه نیرو، شرکت توزیع برق مشهد، شرکت توزیع برق اصفهان،شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت ایساکو، هلدینگ معادن و فلزات، شرکت کاشی مرجان، شرکت حمل و نقل جاده ای، اتاق بازرگانی صنایع و معادن اصفهان، معادن گل گهر سیرجان و ...

فیلم های آموزشی این گروه مشاوره درباره مدیریت ریسک سازمانی را در لینک زیر ببینید