دوره آموزشی فرایندهای منابع انسانی با رویکرد مدل People CMM

سرفصل دوره

تعریف و شناخت فرایندهای حوزه سرمایه انسانی، تحلیل بلوغ فرایندی سرمایه انسانی، تحلیل بلوغ جاری سازی فرایندها، تحلیل بلوغ فرایندی، تشریح فرایندهای نوآوری مستمر نیروی کار،همسوسازی بازدهی سازمانی،بهبود مستمر قابلیتها،مدیریت قابلیت سازمانی،مدیریت عملکرد کمی،یکپارچه سازی شایستگیها، تیم های کاری توانمند، سرمایه های شایستگی محور،مربیگری،برنامه ریزی نیروی کار،تجرببات شایستگی محور،توسعه مسیر شغلی،توسعه گروههای کاری،فرهنگ مشارکتی،تحلیل شایستگی،توسعه شایستگی،استخدام و کارگزینی،محیط کاری،مدیریت عملکرد،جبران خدمات ارتباطات وهماهنگی،آموزش و توسعه

این دوره بر اساس سرفصل های استاندارد CMMi و چارچوب های تکمیلی برگزار می گردد

مخاطبین دوره

مدیران عامل، مدیران منابع انسانی، کارشناسان منابع انسانی، مدیران تعالی، مدیران و کارشناسان تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب و کار، مدیران و کارشناسان استراتژی، مدیران واحدهای سازمانی

اهداف دوره

مدل بلوغ ظرفیت منابع انسانی People CMM یک راهنما برای استقرار فرایند های توانمند سازی و مدیریت منابع انسانی در سازمانها است. این مدل در راستای گسترش مدل های از پیش موجود CMMI و به منظور تکمیل آنها در حوزه منابع انسانی توسط دانشگاه کارنگی ملون تدوین گردیده و به صورت مستمر مورد بازبینی و بهبود قرار می گیرد. این مدل با رویکرد فرایند گرا کلیه حوزه های متصور برای مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی در سازمان ها را پوشش می دهد.هدف ذکر شده برای این مدل افزایش سطح کارایی و دانش و مهارت کارکنان سازمان ها جهت افزایش کارایی و سوددهی آنها است، ایجاد یک نقشه راه برای استقرار پله به پله فرایندهای منابع انسانی در سازمان و جامعیت فرایندی این مدل، آن را در بین الگوهای مدیریت سرمایه انسانی ممتاز ساخته است

متریال آمورشی

جزوه آموزشی مدیریت پیشرفته فرایندهای کسب و کار ، مدل CMMi ، مدل Peple CMM ، مجموعه فرایندهای APQC PCF برای حوزه سرمایه انسانی

متریال آموزشی شامل چک لیست و چارچوب اندازه گیری سطح بلوغ فرایندی، متناسب با کسب و کار کارفرما ارائه خواهد شد

منابع

APQC PCF Framework, Using Process Frameworks to Get Real Work Done, CMMi for Development, People Cmm,Using Process Management Maturity Model

شیوه برگزاری

این دوره برای شرکت ها به صورت اختصاصی در محل سازمان به همراه کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد

زمانبندی انجام

برای ارائه سرفصل ذکر شده و برگزاری کارگاه اندازه گیری سطح بلوغ فرایندها مدت زمان 24 ساعت آموزشی مورد نیاز است که بنابر درخواست کارفرما می تواند اضافه گردد

دریافت اطلاعات بیشتر

جهت درخواست برگزاری دوره آموزشی یا دریافت اطلاعات بیشتر با ایمیل [email protected] تماس حاصل فرمایید

سوابق برگزاری

شرکت ایریسا، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت فولاد هرمزگان، شرکت مشاورین پارس جویاب، کنفرانس بین المللی توانمند سازی منابع انسانی، موسسه آموزش عالی برهان، موسسه کرانه دانش

به اشتراک بگذارید

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail