حسین نوریان، مشاور مدیریت استراتژیک، مدرس مدیریت استراتژیک، دوره آموزشی استراتژی، چرخه مدیریت استراتژیک، آموزش تحلیل استراتژیک، آموزش مدیریت عملکرد استراتژیک، کارت امتیازی متوازن آموزش کارت امتیازی متوازن، آموزش مدیریت استراتژیک

آموزش مدیریت استراتژیک پیشرفته با رویکرد کارت امتیازی متوازن

تمایزات دوره

طرح ریزی سرفصل ها به گونه ای که تمامی گام های چرخه مدیریت استراتژیک پوشش داده می شود. استفاده از مدل های نوظهور تحلیل و تدوین استراتژیک و توجه ویژه به استراتژی ها و مزیت های نوظهور مانند مزیت رصد نشانه ها، مزیت انعطاف پذیری، مزیت انطباق پذیری، مزیت سیستمی و ... توجه به کاهش خطاهای تحلیل و تدوین استراتژی و ارائه الگویی به منظور ارزیابی استراتژی ها، ارائه راهکار ترجمه استراتژی به زبان واحدهای سازمانی و همسو سازی کلیه مولفه ها با استراتژی ها و شیوه کارامد مدیریت عملکرد استراتژیک بر مبنای روش کارت امتیازی متوازن

سرفصل دوره

تعریف و شناخت استراتژی، ویژگی های استراتژی خوب و بد، تحلیل شکاف استراتژی در سازمان، تحلیل داخلی شامل ضعف ها،قوت ها و مزیت های رقابتی پایدار، تحلیل محیطی و بررسی فرصت ها و تهدیدها، تحلیل روندهای صنعت و بازار، تحلیل پیشرفته رقابت، تحلیل ذینفعان، شیوه تصمیم گیری استراتژیک ، استراتژی های کلان، استراتژی های نوظهور، مزیت های رقابتی نوظهور، خطاهای شناختی و ادراکی در تحلیل و تصمیم گیری استراتژیک، نحوه ارزیابی استراتژی ها، چرخه مدیریت استراتژیک، ترجمه و تهیه نقشه استراتژی، هسوسازی استراتژیک( ساختار، عملکرد واحدها، فرایندها، فرایندها و فرهنگ سازمانی ) استفاده از کارت امتیازی متوازن برای اجرا و پایش و اندازه گیری استراتژی ها، مدیریت دانش استراتژیک و یادگیری از استراتژی

این دوره بر اساس سرفصل استاندارد پالادیوم طرح ریزی شده است

اهداف دوره

دگرگونی ها، عدم قطعیت ها و پیش بینی ناپذیری فضای کسب و کار کنونی بیش از هر زمان سازمانها را به اتخاذ تصمیم های جهت ساز و تحول آفرین محتاج کرده است. فرایند مدیریت استراتژیک از آنجا که جهت گیری آتی رشد، ارزش آفرینی و پایداری سازمان را معین می کند، اولویت مدیریتی بسیاری از آنها است و البته باید توجه داشت شاخص شکست در تحلیل، تصمیم گیری و اجرای استراتژی ها نیز بالا و تامل برانگیز است که نشان از پیچیدگی و ظرافت های این فرایند دارد.دوره آموزشی پیشرفته مدیریت استراتژیک برای توانمند سازی مدیران در شناخت و تحلیل استراتژی های اثربخش و اجرای موفق آن در شرکت ها طرح ریزی شده است. بکارگیری مدل های به روز و متناسب با وضعیت فعلی فضای کسب و کار و بهره گیری از متدهای نوین و کارامد مدیریت عملکرد استراتژیک از تمایزات این دوره آموزشی است.

متریال آمورشی

جزوه آموزشی مدیریت پیشرفته مدیریت استراتژیک، جزوه آموزشی کارت امتیازی متوازن، جزه آموزشی استراتژی ها و مزیت های رقابتی نوظهور، چک لیست های تحلیل استراتژیک سازمان

متریال آموزشی شامل چک لیست و چارچوب اندازه گیری سطح بلوغ فرایندی، متناسب با کسب و کار کارفرما ارائه خواهد شد

مخاطبین دوره

مدیران عامل، مدیران اجرائی، مدیران و کارشناسان دفاتر تحول و استراتژی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت، مدیران و کارشناسان تیم های تحلیل و تدوین استراتژی، مدیران مالی و اقتصادی، مهندسین صنایع، دانش جویان مدیریت، مدیریت اجرائی و دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار

منابع

Good Strategy, Bad Strategy (Richard Rumelt) Balanced Score Card, Strategy Maps, Strategy Focused Organization, Alignment, Execution Premium (Robert Kaplan, David Norton) New Competitive Advantages (BCG Group)

شیوه برگزاری

این دوره برای شرکت ها به صورت اختصاصی در محل سازمان قابل برگزاری خواهد بود که شامل ارائه تئوریک سرفصل ها و برگزاری کارگاه می باشد. برای ارائه کامل سرفصل ها 24 ساعت آموزشی مورد نیاز است که می تواند به درخواست کارفرما افزایش یابد

دریافت اطلاعات بیشتر

جهت درخواست برگزاری دوره آموزشی یا دریافت اطلاعات بیشتر با ایمیل [email protected] تماس حاصل فرمایید

سوابق برگزاری دوره ها

فولاد مبارکه اصفهان ، فولاد هرمزگان ، فولاد خراسان، فولاد غرب آسیا ، شرکت ایریسا ، شرکت اک تک تکنولوژی، شرکت مخابرات استان اصفهان، شرکت توزیع برق مشهد، شرکت فولاد آلیاژی ایران، شرکت فولاد امیر کبیر کاشان، شرکت فولاد اکسین خوزستان، شرکت ایسیکو ایران خودرو،شرکت آلومینای جاجرم، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، شرکت شاخص کنترل اسپادانا، موسسه آموزش عالی برهان (مقطع DBA )، موسسه کرانه دانش، شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب، هولدینگ سرمایه گذاری آهن و فولاد، پژوهشگاه نیرو، شرکت ونوس شیشه و ...